Didácticas especiais

Equipo de goberno

Director/a

Jose Maria Pazos Couto

Secretario/a

Javier Blanco Sierra

Localización

Fac. CC da Educación Campus As Lagoas
CP: 32004
Ourense

Código do departamento

D00x05

Didáctica da expresión corporal

Didáctica da expresión musical

Didáctica da expresión plástica

Didáctica da lingua e a literatura

Didáctica das ciencias experimentais

Didáctica das ciencias sociais

Educación física e deportiva