José Alberto Dopazo Sánchez

Profesor/a asociado/a T3

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320302 Termodinámica e transmisión de calor OB 69
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 55
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320302 Termodinámica e transmisión de calor OB 69
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 56
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360405 Termodinámica e trasmisión de calor OB 18
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 87
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360405 Termodinámica e trasmisión de calor OB 45
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 87
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360405 Termodinámica e trasmisión de calor OB 26
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 36
V12G320V01 G320302 Termodinámica e transmisión de calor OB 69
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 50
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360405 Termodinámica e trasmisión de calor OB 50
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 54
V12G320V01 G320302 Termodinámica e transmisión de calor OB 57
V12G320V01 G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables OB 11
V09G290V01 G290606 Transmisión de calor aplicada OB 9

2018/2019

Estudo experimental do funcionamento dunha caldeira de pellets modificando a relación de exceso de aire - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Posta en marcha e ensaios preliminais dunha caldeira de pellets con modificacións no intercambiador fumes-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Avaliación experimental de xeración de enerxía eléctrica mediante un equipo termoeléctrico axustado a unha estufa doméstica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dimensionamento dunha instalación de climatización nunha vivenda unifamiliar con bomba de calor xeotérmica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación CFD dun módulo termoeléctrico comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD en conductos de gases quentes con distintos tipos de turbuladores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007