Voluntarias eliminando especies vexetais invasoras

Voluntariado e cooperación

Atendendo ás inquedanzas dos membros da nosa comunidade universitaria, temos un programa de voluntariado que depende da Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais e está organizado polo Servizo de Xestión da Extensión Universitaria. Temos en conta todos os ámbitos de actuación nos que podes actuar como entidade colaboradora ou persoa voluntaria: apoio a estudantes ou persoas con necesidades especiais, infancia, xuventude, maiores, muller, minorías, cultura, saúde, consumo, novas tecnoloxias, deporte, medio ambiente, cooperación internacional...

  • Promover a integración do alumnado propio na realidade social e universitaria como parte fundamental da súa formación integral e complemento necesario dos seus coñecementos académicos.
  • Fomentar a participación dos membros da comunidade universitaria en actividades voluntarias, que desexe encarreirar as súas inquedanzas sociais, cooperativas e solidarias.
  • Difundir entre a comunidade universitaria información sobre as actividades de carácter social desenvoltas por ONG’s, institucións e fundacións, en especial as que desenvolven a súa actividade nas localidades nas que se atopan os campus da Universidade de Vigo.
  • Propiciar e colaborar no desenvolvemento de estudios e traballos sobre temas relacionados co voluntariado e coa problemática social do entorno.

Para participar tan só é necesario pertencer á comunidade universitaria, querer colaborar e dispor de tempo libre para dedicarlle ao proxecto no que te comprometas. Medrarás como persoa, debuxarás sorrisos ateigados de agradecemento e serás protagonista e axente do cambio para mellorar o mundo. Adquirirás experiencia persoal que che abrirá portas no futuro, fortalecerás a túa autoestima e serás diferente das demais persoas con identidades e personalidade propia. O teu corazón medrará un 200 % e recibirás créditos por compartir horas do teu tempo. Podes validar 30 horas de voluntariado por 1 crédito ECTS.

Normativa

Rexistro de persoal voluntario da UVigo194.34 KB Regulamento de voluntariado da UVigo9.47 MB Lei de acción voluntaria. Xunta de Galicia716.44 KB Lei estatal de voluntariado329.45 KB

Os contidos desta páxina xestiónaos