Identidade corporativa - Imaxe de pinceis usados

Identidade corporativa

Somos un organismo vivo, novo, de vangarda e emprendedor. Os eixes da nosa proxección futura son a I+D+i e as novas tecnoloxías. Somos tamén unha institución descentralizada, plural e participativa. Nos nosos tres campus teñen cabida a maioría das áreas de coñecemento. Unha organización profundamente imbricada no tecido socio-económico da nosa área de influencia que se traduce nun compromiso activo co progreso científico e empresarial da comunidade galega. Temos como unha das nosas misións principais xerar o tecido estrutural para que a transferencia do coñecemento sexa unha realidade frutífera.

A identidade recolle os símbolos de representación da Universidade de cara a crear unha unidade interna e unha proxección externa coherente, forte e representativa dos nosos atributos e valores, unha marca con presencia nos diferentes contextos nos que se desenvolve.

 

 • Expresar os nosos valores.
 • Facilitar a adaptación ao espazo europeo de educación superior.
 • Amplificar a percepción da Universidade de Vigo como axente de transformación do seu contexto socioeconómico.
 • Aumentar o poder de atracción da universidade respecto do noso público obxectivo, o futuro alumnado.
 • Proxección exterior da institución: situarnos no ámbito dos ensinos superiores, no conxunto da comunidade científica e respecto dos axentes sociais e económicos.
 • Constituírnos nun máis dos elementos diferenciadores respecto da competencia.
 • Propiciar a cohesión interna da comunidade universitaria dotándoa dun símbolo identitario que represente a nosa diversidade.

A actual identidade corporativa da Universidade de Vigo xestouse en outubro de 2008 cara unha transformación actualizada e acorde a un novo escenario. O mercado da educación superior europea esixe aplicar a lóxica do territorio das marcas e entender a imaxe da Universidade de Vigo como un valor tanxible da institución e como vehículo propio dos valores da mesma. Con este punto de partida, a concreción do universo da comunicación desta marca levouse a cabo a través de tres fases: Un concurso internacional, no que se recibiron máis de 600 propostas de tódolos rincóns do mundo, unha selección de entre cinco estudos baseados nas dúas propostas gañadoras do concurso, e finalmente, na elaboración e desenvolvemento da identidade e das aplicacións xunto a confección do Manual de imaxe corporativa.


Modelos con formato institucional

Para axudarvos a desenvolver a vosa actividade diaria, poñemos á vosa disposición distintos recursos con formato institucional:

Os modelos e as tipografías necesarias para a súa edición tamén se lle poden solicitar á Área de Imaxe por correo electrónico imaxe@uvigo.gal ou por teléfono no +34 986 813 411.


Fondos para os vídeos

Velaquí distintos fondos corporativos  de emprego recomendado nos vídeos docentes e divulgativos producidos na contorna da institución. Os fondos están organizados en catro grupos, un por campus e un cuarto xenérico con fondos neutros para empregar de xeito común. En xeral os fondos con cores frías (azul anil) e neutras (gris) funcionan mellor como fondos ou traseiras.

 • Campus de Ourense: 1 |  2 | 3 | 4
 • Campus de Pontevedra: 1 | 2 | 3
 • Campus de Vigo: 1 | 2 | 3
 • Xenéricos: 1 | 2 | 3 | 4


Se tes calquera dúbida co emprego deste material, podes contactar con UVigoTV por correo electrónico tv@uvigo.gal.
​​​​​​

Cabeceiras de entrada e de saída para os vídeos

Deseguido podes descargar as seguintes gráficas en movemento para engadir ao comezo e ao remate dos teus vídeos.

En caso de teres algunha pregunta, podes contactar con UVigoTV por correo electrónico tv@uvigo.gal.


Gifs da mascota da Universidade de Vigo

Na seguinte ligazón poderás descargar os gifs da nosa mascota Oli:

 

Covid-19

Debido aos cambios xerados pola covid-19 e co obxectivo de ofrecerlle á comunidade universitaria solucións inmediatas, desde a Área de Imaxe, en colaboración co Servizo de Prevención de Riscos Laborais, deseñamos unha serie de produtos destinados a manter a distancia entre as persoas e a seguir as recomendacións de hixiene para evitar os contaxios

Biblioteca 

A Área de Imaxe da Universidade de Vigo ten como propósito asesorar a comunidade universitaria para o correcto uso dos símbolos gráficos que representan a institución, co fin de reforzar e clarificar a comunicación interna, así como de proxectar unha imaxe exterior coherente e de excelencia.

Este asesoramento desenvólvese en tres liñas de actuación:

 • Xestión dos símbolos e elementos de identidade corporativa e asesoramento para a comunidade universitaria, as axencias de publicidade e imprentas, co fin da realización de material gráfico acorde coa estética e os obxectivos da institución, e así reforzar a súa imaxe.
 • Deseño e maquetación dos materiais promocionais gráficos das campañas institucionais da universidade.
 • Asesoramento sobre liñas estéticas que han seguirse para a elaboración de traballos, materiais gráficos e publicitarios para a comunidade universitaria.

A Área de Imaxe asesora os membros da institución sobre o modo correcto de interpretar as normas do manual

 

Máis información:

Área de Imaxe
Local A11, Centro Comercial da Cidade Universitaria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
imaxe@uvigo.gal
+34 986 813 411