Vicerreitoría do Campus de Ourense

Virxilio Rodriguez

Virxilio Rodríguez
Vicerreitor

Licenciado e doutorado en Dereito pola Universidade de Vigo, é dende 2010 Profesor contratado doutor de dereito penal na Facultade de Dereito da Universidade, impartindo docencia tanto en estudos de grao como de posgrao.

As súas liñas de investigación céntranse na protección penal do medio ambiente, na protección penal dos traballadores, Dereito e novas tecnoloxías e Dereito penal médico. Ten realizado estadías de investigación nas Universiades de Göttingen, Coimbra, Cardiff e Bos Aires. Ademais, recibiu o Premio Extraordinario de Doutoramento da Universidade de Vigo, o Premio Investiga 2005, ao mellor proxecto de tese de doutoramento no ámbito socio-xurídico a nivel estatal, así como unha Beca Iberoamérica jóvenes profesores e investigadores, do Banco de Santander, no 2012.

 

 • Ana María Rodríguez Rodríguez
  Secretaría da Vicerreitoría
   +34 988 387 300
   vicou@uvigo.es
 • Francisco Javier Rodríguez Rajo
  Área de Infraestruturas e Desenvolvemento
  +34 988 387 326 | +34 647 343 073
   dir.dinfraou@uvigo.es
 • Jose María Faílde Garrido
   Área de Planificación
   +34 988 368 881 - +34 647 343 397
   dir.ourense@uvigo.es

 • As de proxección e coordinación da Universidade no Campus de Ourense.
 • As relacionadas directamente cos asuntos específicos do Campus de Ourense e o Campus da Auga.
 • As relacionadas con cursos complementarios e a sinatura de convenios de coopera-ción educativa en todas as materias obxecto desta delegación.
 • O fomento da internacionalización e a cooperación internacional, no ámbito de influencia do Campus de Ourense-Campus da Auga, en colaboración coa Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións internacionais.
 • As relacionadas cos parques científicos e tecnolóxicos, centros tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica e viveiros de empresas no ámbito de influencia do Campus de Ourense-Campus da Auga.
 • A proposta, formalización e contratación de proxectos de investigación, tanto no ámbito nacional como internacional, así como contratos ao abeiro do artigo 83 da LOU, no ámbito de influencia do Campus de Ourense.
 • As correspondentes ás estruturas propias de investigación e centros propios de investigación referentes ao Campus da Auga, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación e Transferencia.
 • As correspondentes ás relacións con axentes de investigación nacionais e internacionais e con outros centros de I+D+i no ámbito de especialización do campus da Auga, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación e Transferencia.
 • As relacionadas coas cátedras de empresa do Campus de Ourense.
 • O impulso ás estratexias de fomento do emprego e o emprendemento do estudantado, no marco do Campus de Ourense-Campus da Auga, coa Vicerreitoría de Estudantes.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

Campus As Lagoas s/n
32004 Ourense
+34 988 387 300
vicou@uvigo.es

 

Os contidos desta páxina xestiónaos