Gabinete de prensa

Creado no ano 1998, o Gabinete de prensa da Universidade de Vigo presta servizo tanto á comunidade universitaria como aos medios de comunicación

Informando e divulgando sobre todos os campos da actividade académica nos campus de Vigo, Ourense e Pontevedra, o Gabinete promove, mediante a difusión de noticias, o coñecemento da Universidade de Vigo na sociedade na que se insire.

As funcións

  • Dar cobertura informativa ás actividades académicas, científicas e culturais que se desenvolven nos tres campus e que aparecen publicadas tanto no Duvi, como nos medios de comunicación.
  • Atención ás demandas dos medios (escritos e audiovisuais), tales como entrevistas con membros da comunidade universitaria, solicitude de datos relativos á institución ou imaxes.
  • Elaboración diaria do dossier de prensa no que se recompila as noticias publicadas nos xornais locais, rexionais, nacionais, directamente relacionadas coa Universidade de Vigo e coa educación e coa investigación en xeral.
  • Redacción de textos para publicacións editadas pola Universidade de Vigo.
  • Asesoramento aos membros da comunidade universitaria na relación cos medios.

O persoal

Integrado por xornalistas profesionais, o Gabinete de Prensa da Universidade de Vigo, atende ás necesidades dos tres campus a través das redactoras e redactores que desenvolven o seu labor en cada un deles, xa que dispón de espazos específicos tanto en Ourense, como en Pontevedra e Vigo.

Na actualidade integran o Gabinete de Prensa:

  • Xefa do gabinete: M.ª del Carmen Echevarría Figueroa.
  • Xornalistas no campus de Vigo: Digna Mar Besadío Rodríguez e María Del Río Piñeiro.
  • Xornalista no campus de Ourense: Rosa Tedín Mouzo.
  • Xornalista no campus de Pontevedra: Eduardo Muñiz Rodríguez.

 

Gabinete de Prensa no campus de Vigo:

Local B2, Centro Comercial da Cidade Universitaria
. Campus de Vigo
.

36310, Vigo


+34 986 813 604 / 818 762

duvi@uvigo.es

 

Gabinete de Prensa no campus de Pontevedra:

Casa das Campás, Rúa 
Don Filiberto, n.º 9.

11
36002, Pontevedra


+34 986 802 047 / 986 802 087  


prensapo@uvigo.es

 

Gabinete de Prensa no campus de Ourense:

Edificio de Ferro, cuarto andar
. Campus de Ourense.


32004, Ourense


+34 988 368 917


prensaou@uvigo.es