Os nosos valores

O esforzo, a creatividade, a excelencia e a constancia leváronnos, nestes anos de actividade, a consolidármonos como a universidade moderna e innovadora que somos

Somos unha institución rigorosa, transparente, integradora, comprometida coa diversidade e coa igualdade de xénero, co respecto ao medio e coa sostibilidade ambiental. Co eixe na transferencia do coñecemento e na formación, a investigación configúrase aquí como fundamento da docencia e como medio para o desenvolvemento científico e cultural da sociedade. Así somos nós, a Universidade de Vigo.

#ValoresUVigo


1. Nova e con fortaleza

Somos unha universidade nova, nada en 1990, e en constante crecemento e consolidación. A nosa aposta pola excelencia procura converternos nunha referencia internacional na innovación e na investigación básica e aplicada.

 


2. Capaz e ben xestionada

Somos unha universidade que acada e mantén a excelencia e que se comporta de maneira rigorosa no cumprimento dos criterios de transparencia na súa xestión.

 

Equilibrio financeiro

Tras varios anos logrando o equilibrio financeiro, a Universidade de Vigo é a única universidade do sistema universitario de Galicia (SUG) que acadou o superávit.

Unha universidade transparente

Figuramos no segundo posto na clasificación de transparencia de universidades españolas, no informe do 2017 da Fundación Compromiso y Transparencia.

A calidade como valor central

O noso obxectivo é acadar as máximas cotas de calidade. A calidade é un compromiso central imprescindible para levarmos a cabo a nosa misión como institución pública e desenvolver a nosa visión de futuro como un referente innovador dentro do sistema universitario e da sociedade.

 


3. Acolledora e respectuosa

 

Promovemos a transferencia de coñecemento e a mobilidade das ideas e das persoas

Somos unha universidade referente na formación e na innovación a nivel internacional, que fomenta a transferencia do coñecemento e a mobilidade da súa comunidade.

Cremos na diversidade e defendemos a igualdade

Comprometida coa igualdade, na Universidade de Vigo é prioridade a creación de espazos onde mulleres e homes convivan nunha contorna igualitaria e onde todas as expresións de xénero se sintan integradas.

Procuramos a sostibilidade e o respecto

Co compromiso co medio e coa sostibilidade, a universidade conta cunha Oficina de Medio Ambiente (OMA) e co primeiro campus de España distinguido coa bandeira Green Campus polo seu traballo en materia de xestión e educación ambiental.

Unha universidade integradora

O noso gabinete psicopedagóxico ofrece información, asesoramento e formación ao estudantado tanto no ámbito persoal como no académico. Ademais, contamos cun modelo titorial baseado na mentoría, que consiste en que o estudantado dos últimos anos de grao exerza de mentor do estudantado de primeiro curso.

 


4. Innovadora e creativa

 

Aposta pola especialización e pola investigación de calidade

A Universidade de Vigo aposta desde a súa creación por levar a cabo unha investigación de calidade e con proxección internacional, cunha forte aposta pola especialización. A I+D+i achega un balance positivo, tanto no que se refire á captación de recursos externos como á produción científica.

Transferindo coñecemento, transformando a sociedade

Como institución comprometida coa súa contorna socioeconómica, a Universidade de Vigo procura que os resultados da súa investigación repercutan positivamente na sociedade e contribúan ao seu desenvolvemento. A través das diferentes fórmulas de transferencia do coñecemento, o traballo da comunidade investigadora sae dos laboratorios para colaborar e apoiar ao tecido empresarial.

  • Buscador de I+D+i
  • Investigo. Repositorio da Universidade de Vigo que recolle, difunde e preserva a produción científica do seu persoal investigador.

 


5. Eficaz e transformadora

 

Alto impacto das spin-off da UVigo na sociedade

As spin-offs, as empresas derivadas da Universidade de Vigo alcanzaron en 2016 un nivel de facturación de 8.981.000 €, dato que amosa o seu importante impacto na nosa universidade e na sociedade.

A nosa aposta pola innovación e o desenvolvemento

Máis de 6 millóns en contratación de I+D+i en 2016.

A importancia das prácticas do estudantado en empresas e institucións

Foron 4.839 as alumnas e alumnos da Universidade de Vigo que realizaron prácticas curriculares e extracurriculares en empresas da contorna durante o curso 2016/2017.

Os nosos maiores

A participación de persoas maiores na universidade alcanzou no curso 2016-2017 a cifra de 556 persoas, cunha satisfacción xeral acabada de 3,9 puntos sobre 5 con respecto á docencia recibida.

O impacto da facturación no ámbito local

Os datos sobre o impacto dos gastos de facturación no ano 2016 no ámbito local (Ourense, Pontevedra) foi de 15.087.718 €, que representa o 46,42% do facturado e o 48,10% dos provedores.