Lagoa economicas

No campus

Aloxamento, restaurantes, deportes, cultura, servizos médicos... Todo o que necesites atoparalo nos campus da Universidade de Vigo

Os campus da Universidade de Vigo constitúen un entorno óptimo para desenvolver todos os elementos da vida universitaria e ofrecen unha ampla variedade de servizos para a comunidade universitaria como poden ser as bibliotecas, as instalacións deportivas, os comedores etc.

Voluntarias eliminando especies vexetais invasoras

Voluntariado e cooperación

Atendendo ás inquedanzas dos membros da nosa comunidade universitaria, temos un programa de voluntariado no que podes actuar como entidade colaboradora ou persoa voluntaria en todos os ámbitos que imaxines
Uvigo motorsport

Asociacionismo

O fenómeno asociativo é un poderoso instrumento de integración na sociedade e de participación activa nos asuntos públicos.
PIUNE

Atención á diversidade

A variedade de nacionalidades, relixións, orientacións sexuais, capacidades funcionais ou situacións socio-económicas enriquecennos.