Rede de profesorado emprendedor

Rede de profesorado emprendedor


O obxectivo principal da Rede de profesorado emprendedor é fomentar o espírito emprendedor entre o estudantado desde cada unha das disciplinas das titulacións impartidas na Universidade de Vigo.

Funcións do profesorado promotor do emprendemento

  • Participar nas formacións que promovan a adquisión de habilidades emprendedoras.
  • Promover actividades formativas e de estimulación do emprendemento entre o estudantado do seu centro.
  • Apoiar a organización e a difusión de actividades de emprendemento promovido pola Vicerreitoría de Estudantes, Captación de Alumnado e Extensión Universitaria.
  • Propoñer traballos de fin de grao ou fin de mestrado que sexan susceptibles de transferencia á sociedade, de participar na Colmea de Ideas ou de converterse nun proxecto empresarial e de poder formar parte do programa INCUVI

Integrantes da rede

 

Máis información:

Área de Emprego e Emprendemento
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 814 036
areaemprego@uvigo.gal

Linkedin