Seguridade Social

 

  • O interesado ou interesada deberá solicitar no Servizo Público Galego de Saúde (SERGAS) o informe de maternidade e deberá comunicar a baixa por maternidade/paternidade á unidade ou centro de traballo.
  • A copia do informe correspondente á empresa deberá presentala no servizo de retribucións e seguros sociais.
  • O servizo de retribucións e seguros sociais expedirá o certificado de empresa por maternidade/paternidade no que subscribirá a data na que se inicia o descanso e os datos de cotización.
  • A prestación será aboada polo Instituto Nacional de Seguridade Social: o certificado de maternidade deberá ser presentado no Centro de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS) onde lle indicarán os trámites e a documentación necesaria para a percepción da prestación de maternidade/paternidade.

Se desexa máis información sobre a prestación na Seguridade Social

Instrucións sobre incapacidade temporal (IT)

INSTRUCIÓN 10_2023 QUE MODIFICA O REXIME RETRIBUTIVO NA IT DA INSTRUCIÓN 05_10_2018148.79 KB INSTRUCIÓN 6/2023 sobre o procedemento de comunicación dos partes de IT e control de ausencias ao posto de traballo139.79 KB Instrución complementaria sobre o rexime retributivo na situación I.T. MUFACE235.56 KB Instrución 05_10_2018 sobre o réxime retributivo na situación de incapacidade temporal (pdf)276.32 KB

 

 

Data de publicación no taboleiro dixital da Instrución do 10_2023 é o 6 de outubro de 2023.