Seguridade Social

 

  • O interesado ou interesada deberá solicitar no Servizo Público Galego de Saúde (SERGAS) o informe de maternidade e deberá comunicar a baixa por maternidade/paternidade á unidade ou centro de traballo.
  • A copia do informe correspondente á empresa deberá presentala no servizo de retribucións e seguros sociais.
  • O servizo de retribucións e seguros sociais expedirá o certificado de empresa por maternidade/paternidade no que subscribirá a data na que se inicia o descanso e os datos de cotización.
  • A prestación será abonada polo Instituto Nacional de Seguridade Social: o certificado de maternidade deberá ser presentado no Centro de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS) onde lle indicarán os trámites e a documentación necesaria para a percepción da prestación de maternidade/paternidade.

Se desexa máis información sobre a prestación na Seguridade Social

Instrucións sobre incapacidade temporal (IT)

Instrución sobre o réxime retributivo na situación de incapacidade temporal (pdf)276.32 KB Normas de aplicación da instrucción anterior apdos. 2, 3, 4 [PDF]72.12 KB