Programas de calidade

Os programas permiten orientar e organizar as actividades sobre calidade para un período de tempo determinado e dirixilas a un ámbito e a un propósito específico

Este propósito pode ser deseñar ou implantar un modelo de xestión, estandarizar métodos de traballo ou actividades, mellorar ou avaliar o funcionamento ou os resultados dun ámbito, dun colectivo ou dunha temática, ou certificar ou acreditar un modelo ou un ámbito de actividade en relación cun estándar.

Os seus resultados e as certificacións e acreditacións acadadas contribúen ao prestixio da universidade e á súa reputación e impacto.

Neste apartado poderás atopar a información sobre os programas de calidade que desenvolvemos e aplicamos.

 

Programas sectoriais

En función do eido predominante, aínda que non exclusivo, xa que todos están interrelacionados, os programas poden ordenarse en tres grandes áreas:

 
A decisión de aplicalos e a súa orientación (planificación, duración, estrutura organizativa e de responsabilidades, recursos materiais, financeiros ou tecnolóxicos) tómanse en función da estratexia institucional e das esixencias das axencias de calidade, dos estándares de calidade nacionais ou internacionais e da lexislación.

 

Programas transversais

O noso sistema de queixas, suxestións e parabéns aplícase en todos os ámbitos da nosa universidade.

Esta caixa está aberta a que estudantes, persoal e cidadanía en xeral dispoñan dunha canle a través da que expoñer cuestións relacionadas coa calidade e a mellora do servizo público prestado polas unidades, polas oficinas e polos servizos.

Caixa de queixas, suxestións e parabéns

 

 

 

Máis información:

Área de Calidade
Edificio Ernestina Otero, 3º andar
Campus universitario
36310 Vigo

+34 986 813 447
uacalidade@uvigo.gal