Decanatos e direccións

Consulta todos os decanatos de facultades e direccións de escolas da Universidade de Vigo

As xuntas de centro elixen os decanos e decanas de facultade e directores e directoras de escola, quen ostentan a representación dos seus centros. Son responsables da dirección e xestión do centro.