Decanatos e direccións

Consulta todos os decanatos de facultades e direccións de escolas da Universidade de Vigo

As xuntas de centro elixen os decanatos de facultade e direccións ou delegacións de escola, que ostentan a representación de cadanseu centro e son responsables da súa dirección e xestión.

Campus de Vigo

Centro

Goberno

Escola de Enxeñaría Industrial Juan Enrique Pardo Froján
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Elena Mercedes Alonso Prieto
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Íñigo Cuiñas Gómez
Escola Universitaria de Enfermaría (Meixoeiro) Ángel Eduardo Pérez Diz
Escola Universitaria de Enfermaría (Povisa) Raúl Iglesias Blanco
Escola Universitaria de Estudos Empresariais María Consuelo Currás Valle
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B. Amparo Solla González
Facultade de Bioloxía Mercedes Gallardo Medina
Facultade de Ciencias do Mar Miguel Angel Nombela Castaño
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Jorge Falagán Mota
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Francisco José Torres Pérez
Facultade de Filoloxía e Tradución José Francisco Montero Reguera
Facultade de Química María de los Ángeles Peña Gallego
Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) Fidel Castro Rodríguez

Campus de Pontevedra

Centro

Goberno

Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar de Marín José Martín Davila
Escola de Enxeñaría Forestal Juan Picos Martín
Escola Universitaria de Enfermaría (Pontevedra) Rafael Durán Barbosa
Facultade de Belas Artes Xosé Manuel Buxán Bran
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Vicente Romo Pérez
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación Emma Torres Romay
Facultade de Fisioterapia Eva María Lantarón Caeiro

Campus de Ourense

Centro

Goberno

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo Humberto Javier Michinel Álvarez
Escola Superior de Enxeñaría Informática Francisco Javier Rodríguez Martínez
Escola Universitaria de Enfermaría (Ourense) María de la Concepción Pérez Lamela
Facultade de Ciencias Gil Garrote Velasco
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo María Montserrat Cruz González
Facultade de Dereito Marta Fernández Prieto
Facultade de Educación e Traballo Social Xosé Manuel Cid Fernández
Facultade de Historia Susana María Reboreda Morillo