Decanatos e direccións

Consulta todos os decanatos de facultades e direccións de escolas da Universidade de Vigo

As xuntas de centro elixen os decanatos de facultade e direccións ou delegacións de escola, que ostentan a representación de cadanseu centro e son responsables da súa dirección e xestión.

Campus de Vigo

Centro

Goberno

Escola de Enxeñaría Industrial José Fariña Rodríguez
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Elena Mercedes Alonso Prieto
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Rebeca Pilar Díaz Redondo
Escola Universitaria de Enfermaría (Meixoeiro) Ángel Eduardo Pérez Diz
Escola Universitaria de Enfermaría (Povisa) Raúl Iglesias Blanco
Facultade de Comercio María Consuelo Currás Valle
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B. Margarita Rosa Pino Juste
Facultade de Bioloxía Mercedes Gallardo Medina
Facultade de Ciencias do Mar Miguel Angel Nombela Castaño
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais María Dolores Garza Gil
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Francisco José Torres Pérez
Facultade de Filoloxía e Tradución José Francisco Montero Reguera
Facultade de Química María de los Ángeles Peña Gallego
Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) Fidel Castro Rodríguez

Campus de Pontevedra

Centro

Goberno

Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar de Marín Aida Badaoui Fernández 
Escola de Enxeñaría Forestal Juan Picos Martín
Escola Universitaria de Enfermaría (Pontevedra) Rafael Durán Barbosa
Facultade de Belas Artes Xosé Manuel Buxán Bran
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Óscar García García
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación Emma Torres Romay
Facultade de Fisioterapia M.ª Mercedes Soto González
Facultade de Dirección e Xestión Pública Enrique José Varela Álvarez

Campus de Ourense

Centro

Goberno

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo Mª de las Nieves Lorenzo González
Escola Superior de Enxeñaría Informática Francisco Javier Rodríguez Martínez
Escola Universitaria de Enfermaría (Ourense) María de la Concepción Pérez Lamela
Facultade de Ciencias Gil Garrote Velasco
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo María Montserrat Cruz González
Facultade de Dereito Marta Fernández Prieto
Facultade de Educación e Traballo Social Xosé Manuel Cid Fernández
Facultade de Historia Julio Prada Rodríguez
Facultade de Relacións Internacionais Laura Carballo Piñeiro