Mellora a túa formación

A formación configúrase como un instrumento fundamental nunha organización que considera como vectores básicos da súa actuación a responsabilidade social, a orientación ás persoas usuarias, a mellora do clima laboral e, dun xeito específico, a oferta de oportunidades concretas e reais de desenvolvemento profesional do seu persoal.


Convocatorias 2023

 

 

Escola Galega de Administración Pública

O persoal de administración e servizos das tres universidades públicas galegas poderá ampliar a súa formación e actualizar os seus coñecementos grazas aos cursos convocados pola Xunta de Galicia, a través da Escola Galega de Administración Pública (EGAP). 

 

Documentación

Regulamento de formación [PDF]130.55 KB Formulario de propostas formativas [DOC]40.5 KB Solicitude de formación externa [PDF]502.7 KB Cuantías por axudas de custo na Universidade de Vigo- 201961.24 KB Anexo II: Informe favorable asistencia cursos en horario laboral [DOC]196.5 KB Solicitude de inclusión base de datos profesorado para cursos de formación do PAS na Uvigo [PDF] 21.24 KB

Se precisas ampliar información sobre formación podes contactar en formacionpas@uvigo.gal