Comisións universitarias

Comisións elixidas no Claustro

Comisións delegadas do Consello de Goberno

Comisións nomeadas en Consello de Goberno

Comité ético

O comité ético é o órgano creado cos obxectivos de garantir o respeto á dignidade, á integridade e á identidade do ser humano e promover na medida do posible o benestar dos animais empregados como modelos experimentais en investigación ou prácticas docentes.

Ir ao Comité