Fisioterapia

Saúde e benestar

A Universidade de Vigo quere impulsar a saúde e o benestar da súa comunidade universitaria.

Con este obxectivo existen diferentes iniciativas para favorecer a adquisición de hábitos saudables entre o seu persoal e o seu estudantado nos ámbitos da alimentación, a actividade física, a saúde psicosocial ou o medio ambiente.

Ademais, a comunidade universitaria ten a súa disposición diferentes servizos de saúde (servizo médico, consulta psicopedagóxica, fisioterapia, medicina deportiva,...) para axudar a resolver os posibles problemas que poidan xurdir ao longo da súa estancia no campus.   

A Universidade de Vigo forma parte da Rede Española de Universidades Saudables (REUS) dende o ano 2009, adquirindo un compromiso de cara á protección e o desenvolvemento da saúde e o benestar da súa comunidade universitaria.