Servizos de saúde

A Universidade de Vigo conta con varios servizos de saúde á disposición das persoas da comunidade universitaria que así o demanden:

Centro médico

O campus de Vigo conta cun centro médico no Edificio Filomena Dato. Nel aténdense os recoñecementos do persoal da universidade, coordínase toda a actividade de vixilancia da saúde e préstase atención de urxencia gratuíta a calquera persoa da comunidade universitaria que o poida necesitar. Está aberto de luns a venres, das 8.00 ás 20.30 horas, excepto nos periodos de xornada reducida.

 

Máis información:

Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 451
smuvigo@cualtis.com 

 

Unidade de atención ao estudantado con necesidades educativas específicas

Asesoramento académico, atención psicolóxica, formación en habilidades para a vida.

Para máis información, podes contactar con:

Campus de Vigo
Sección de Extensión Universitaria
986 813 626
extension@uvigo.gal

Campus de Ourense
Área de Servizos á Comunidade
988 387 102 | 988 387 089
asc-ou@uvigo.gal

Campus de Pontevedra
Área de Servizos á Comunidade
986 801 949 | 986 801 955
asc-po@uvigo.gal