Servizos de saúde

A Universidade de Vigo conta con varios servizos de saúde a disposición das persoas da comunidade universitaria que así o demanden:

  • Centro médico: o campus As Lagoas, Marcosende conta cun centro médico no local anexo á biblioteca central no cal se atenden os recoñecementos do persoal da Universidade, coordínase toda a actividade de vixilancia da saúde e préstase atención de urxencia gratuíta a calquera persoa da comunidade universitaria que o poida necesitar.
  • Consulta psicopedagóxíca: asesoramento académico, atención psicolóxica, formación en habilidades para a vida.
  • Servizo de fisioterapia: readaptación funcional, recuperación de lesións deportivas, prevención e tratamento da dor, tratamento de problemas posturais.
  • Servizo de medicina deportiva: revisións médicas de aptitude para o exercicio físico, asesoramento e diagnóstico sobre lesións e patoloxías, proba de esforzo.
  • Servizo de nutrición e dietética: valoración antropométrica completa, enquisa de hábitos alimenticios, prescrición de dieta e un control posterior. 

 

 

Para máis información, podes contactar coa Sección de Extensión Universitaria:

Campus de Vigo
+34 986 813 626
extension@uvigo.es

Campus de Ourense
+34 988 387 102
asc-ou@uvigo.es

Campus de Pontevedra
+34 986 801 949
+34 986 801 955
asc-po@uvigo.es