Rexistro

O Rexistro Xeral e os rexistros auxiliares son os lugares de presentación de solicitudes e de documentación dirixidos á Universidade

Os órganos administrativos da universidade levarán un rexistro xeral no que se fará o correspondente asento de todo o escrito ou comunicación que sexa presentado ou que se reciba en calquera unidade administrativa propia. Anotaranse tamén no mesmo a saída dos escritos e comunicacións oficiais dirixidas a outros órganos particulares. Todos os rexistros deberán instalarse en soporte informático.

 

Rexistros presenciais

 

Rexistro do campus universitario de Vigo

Edificio Xerencia - Servizos Centrais 
Tel. +34 986 813 902 
Fax +34 986  813554 
rexistroxeral@uvigo.gal

Rexistro do centro de Vigo

Edificio anexo Escola de Enxeñaría Industrial. Rúa Torrecedeira, 86
Tel. +34 986 813 610 
Fax +34 986 813 993  
rexistro.cidade@uvigo.gal

Rexistro en Ourense

Edificio Administrativo. Campus universitario As Lagoas. Ourense 
Tel. +34 988 387 103 
Fax +34 988 387 190  
rex-our@uvigo.gal

Rexistro en Pontevedra

Esc. de Enxeñaría Forestal. Campus universitario A Xunqueira. Pontevedra 
Tel. +34 986 801 955 
Fax +34 986 802 060  
rex-pont@uvigo.gal