Servizos bibliotecarios

Ademais dos recursos de información dispoñibles, a Biblioteca Universitaria ofrece unha serie de servizos e instalacións para facilitar o uso deses recursos, así como as tarefas de aprendizaxe, docencia e investigación.

O servizo bibliotecario irase restablecendo de maneira gradual consonte o establecido polas autoridades gobernamentais e universitarias. Por agora soamente se prestarán servizos, mediante cita previa, de préstamo e devolución de libros aos membros da comunidade universitaria (PDI, PAS e alumnado da UVigo), e de consulta en sala (só para PDI, PAS e alumnado matriculado en TFG, TFM e doutoramento).  As citas poderán solicitarse por teléfono ou por correo-e (correos e teléfonos de contacto de cada biblioteca). Nestes momentos están xa en funcionamento, nos termos enriba indicados, dez bibliotecas: central de Vigo, central de Ourense, central de Pontevedra, Torrecedeira, Ciencias Experimentais, Económicas, Filoloxía e Tradución, Industriais-Minas, Telecomunicación e Belas Artes (en horario de 9 a 19 h.), e Ciencias Xurídicas (en horario de 9 a 14 h.). O resto de servizos bibliotecarios segue a prestarse a distancia ou, no caso dos servizos só presenciais como as salas de estudo, atópanse suspendidos ata novo aviso.

A continuación, ofrécese información sobre o estado xeral de cada servizo, os seus niveis de prestación e as formas de contactar en horario de 09:00 a 14:00 h. de luns a venres.  Seguimos traballando para manter os nosos servizos ata que se restableza a normalidade.

(Actualizado a 1 de xullo de 2020)

 

SERVIZO NIVEL DE SERVIZO CONTACTO
Bibliotecas campus Vigo

Servizos con cita previa de: préstamo para PDI, PAS e alumnado da UVIgo; consulta en sala só para PDI, PAS e alumnado de TFG, TFM e doutoramento.  Información xeral por teléfono ou correo-e.

prescen@uvigo.es
referencia@uvigo.es

Tel. 986 813 825

Biblioteca campus Ourense

Servizos con cita previa de: préstamo para PDI, PAS e alumnado da UVIgo; consulta en sala só para PDI, PAS e alumnado de TFG, TFM e doutoramento.  Información xeral por teléfono ou correo-e.

presour@uvigo.es

Tel. 988 387 192

Bibliotecas campus Pontevedra

Servizos con cita previa de: préstamo para PDI, PAS e alumnado da UVIgo; consulta en sala só para PDI, PAS e alumnado de TFG, TFM e doutoramento.  Información xeral por teléfono ou correo-e.

presbcp@uvigo.es

Tel. 986 802 002

Biblioteca Torrecedeira

Servizos con cita previa de: préstamo para PDI, PAS e alumnado da UVIgo; consulta en sala só para PDI, PAS e alumnado de TFG, TFM e doutoramento.  Información xeral por teléfono ou correo-e.

 

prestor@uvigo.es

Tel. 986 813 739

Atención a provedores

Consultas e información sobre pedidos, estado de facturación, etc.

areadmi@uvigo.es
admibc@uvigo.es

Tel. 986 813 854

Acceso a recursos-e, Scopus e WoS

Dispoñible en: recursos-e.  Consulta as instrucións de conexión dende fóra do campus

referencia@uvigo.es
xshem@uvigo.es

Tel. 986 813 843

Adquisición de bibliografía

Consultas e información sobre adquisicións de libros e outros materiais bibliográficos

xsadqui@uvigo.es Vigo

subdrbco@uvigo.es Ourense

subdibcp@uvigo.es Pontevedra

Bibliometría

Consultas e información sobre apoio bibliométrico ao persoal investigador

bibliometria@uvigo.es

Tel. 986 813 843

Catálogo da Biblioteca

Dispoñible en: OPAC

xsprot@uvigo.es

Cursos de formación

Os cursos de formación virtual seguirán impartíndose con normalidade. As formacións presenciais suspéndense ata o reinicio da actividade lectiva

referencia@uvigo.es

Guías e tutoriais

Dispoñible en: guías e titoriais

referencia@uvigo.es

Préstamo de libros

Préstamo e devolución, con cita previa, para PDI, PAS e alumnado da UVigo. As datas de devolución dos libros prestados están aprazadas ata o 25 de setembro. Para consultas, enviar un correo-e ao enderezo indicado.

xscirc@uvigo.es

Préstamo interbibliotecario e acceso ao documento

Servizo restablecido, funciona con normalidade desde o 1 de xullo.  Consultar máis abaixo o despregable "Préstamo interbibliotecario".

 sod@uvigo.es

Refworks

Dispoñible en: Refworks

referencia@uvigo.es

Repositorio Institucional Investigo

Dispoñible o depósito de documentos e a consulta en: Investigo

investigo@uvigo.es

 

 

Para axudar aos moitos estudantes, profesores e investigadores que, a causa da propagación da pandemia do COVID-19, deben traballar e estudar a distancia, algúns editores, provedores de contidos e plataformas están a ofrecer acceso gratuíto temporal aos seus recursos dixitais (libros e revistas electrónicas, artigos, webs, etc.).  Deseguido ofrécese a relación de editores, provedores e plataformas que participan desta iniciativa.  Conforme novas empresas e institucións sómense a ela, iremos actualizando a información. Para calquera dúbida, diríxase a referencia@uvigo.es ou a xshem@uvigo.es.

Actualizado a 15 de xuño de 2020

 • Recursos sobre o COVID-19: a Biblioteca Universitaria elaborou unha guía recompilando recursos de investigación sobre o COVID-19 postos a disposición da comunidade científica e académica por distintos editores de forma temporal.  A guía actualízase á medida que os editores vaian incorporando novos recursos.
 • AENOR: de forma temporal, durante un mes (revisable se continuase a situación actual), permítese á comunidade universitaria o acceso directo á descarga de normas (sempre desde IPs dos rangos da UVigo). Consulta a nova guía de acceso.
 • Aranzadi: ante a potenciación da comunicación entre profesores e alumnos/as a través das plataformas docentes, Aranzadi permite subir contidos da súa plataforma (só dos servizos contratados a través do Consorcio Bugalicia) ás aulas virtuais nos seguintes termos: "de forma permanente para todas as universidades asociadas ao Consorcio e coa condición de que a subida de información se realice de forma restrinxida á Aula Virtual de acceso único para alumnos matriculados nalgunha desas universidades". 
 • Cambridge University Press: acceso gratuíto ata o 29 de xuño a unha colección de máis de 130 artigos de revistas e capítulos de libros sobre o COVID-19. Ademais ofrece tamén acceso a máis de 700 libros de texto en formato html de diversas áreas científicas.
 • De Gruyter: ata o vindeiro 30 de xuño, o editor De Gruyter ofrece acceso gratuíto en formato e-book a 75.000 títulos publicados entre 1650 e 2016.  O acceso a estes libros debe efectuarse a través dun enderezo IP da Vigo ou vía proxy.  Xunto a máis de 35.800 títulos publicados pola propia editorial De Gruyter, figuran os libros doutros prestixiosos editores universitarios e académicos. Para obter información sobre os editores e os fondos accesibles, pulsar, neste documento, as ligazóns "click  for more  info" que figuran para cada editor.
 • Elsevier: abre, durante tres meses, o acceso aos seus 257 libros de texto (textbooks), principalmente de ciencias e enxeñaría, na súa plataforma ScienceDirect. O acceso debe verificarse a través do rango de IPs e VPN da UVigo. Doutra banda, o editor constituíu un "centro de información” dirixido á comunidade científica e médica, con información avanzada en acceso aberto sobre o Covid-19, no que se poden atopar artigos de revistas (incluídos os "coronavirus hubs" de The LancetCell  Press), capítulos de libros,  preprints de investigacións en curso en SSRN e recursos para o descubrimento de fármacos.
 • IEEE: ata o 30 de xuño, está dispoñible gratuitamente para a comunidade universitaria da UVigo, a plataforma de cursos eLearning IEEE . É unha colección de cursos da IEEE en formato vídeo con máis de 500 cursos en inglés sobre diferentes disciplinas e tecnoloxías emerxentes: big data, 5 G, computación na nube, vehículos autónomos, ciberseguridade, intelixencia artificial, etc. Están organizados en tres niveis: básico, intermedio e avanzado, e a súa duración é de, aproximadamente, unha hora. Hai algúns módulos que constan de varios cursos sobre un tema determinado. Ao finalizar o curso cada alumno pode solicitar un certificado de aproveitamento (CEF) sen ningún custo.
 • JovE: con obxecto de apoiar os esforzos de ensino e aprendizaxe a distancia, ata o 15 de xuño, JoVE pon a disposición gratuíta da UVigo o seu contido de vídeos educativos sobre bioloxía, enxeñería, ciencias ambientais, física, química, psicoloxía e competencias clínicas.  Ademais, ofrece acceso, tamén gratuíto, á Encyclopedia of Experiments, unha enciclopedia de vídeos en liña sobre experimentos de investigación avanzada.  O acceso a todos estes vídeos debe efectuarse desde enderezos IP da UVigo ou o proxy.  No caso de querer acceder aos contidos off line, cómpre crearse unha conta de usuario seguindo os pasos que se indican neste vídeo. Máis información sobre como sacar proveito a estes vídeos, nunha serie de titoriais recollidos na guía elaborada pola Biblioteca Universitaria.
 • Lefebvre: ofrece un dossier sobre as implicacións laborais do coronavirus con resposta a cuestións como as implicacións para as empresas do estado de alarma, os  ERTES (causas e límites), o teletraballo e as súas implicacións legais, as viaxes a zonas de risco, os despedimentos, o illamento preventivo….
 • Portland Press: editorial da sociedade científica británica The  Biochemical  Society, ofrece  acceso gratuíto aos artigos publicados nas súas sete revistas : Biochemical Journal, Clinical Science, Bioscience Reports, Neuronal Signaling, Biochemical Society Transactions, Essays in Biochemistry e Emerging Topics in Life Sciences.
 • Project Muse: de xeito temporal, esta plataforma ofrece de maneira gratuíta o acceso a unha serie de recursos dixitais de varios dos seus editores: John Hopkins University  Press (todos os libros e revistas),  Ohio  State  University Press (todos os libros e revistas),  University  of  Nebraska  Press (todos os libros e revistas),  University  of  North Carolina  Press (todos os libros), Temple University Press(todos os libros) e  Vanderbilt  University  Press (libros).  Esta relación de editores pode verse ampliada con outros se que vaian sumando nos vindeiros días á iniciativa.
 • Springer Nature: ata o 30 de xuño, pon á disposición da comunidade universitaria unha selección de 407 libros de texto (en inglés) publicados entre 1993 e 2020.  Os libros, en formato pdf,  abranguen diferentes temas de disciplinas científicas, técnicas, sociais e de humanidades.  O acceso e descarga destes libros pode realizarse desde o catálogo da Biblioteca Universitaria onde se habilitou, dentro das novidades, un acceso específico en forma de lista alfabética, ou desde a propia páxina no editor.
 • TEA ediciones: editorial especializada psicoloxía, psicoterapia e psiquiatría, e cun catálogo de máis de 300 tests psicolóxicos, pon á disposición dos docentes e alumnos da UVigo a consulta gratuíta dos manuais técnicos dos seus tests a través da súa plataforma UniversiTEA mediante un préstamo electrónico durante un prazo de 15 días renovables. Para obter un manual en préstamo, hai que solicitalo á seguinte dirección de correo-e: dirbco@uvigo.es.
 • The Microbiology Society: esta sociedade científica británica ofrece acceso, ata novo aviso, ás súas seis revistas dixitais: Microbiology, Journal of General Virology, Journal of Medical Microbiology, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, Microbial Genomics (revista de acceso aberto) e Access Microbiology (revista de acceso aberto).
 • Wiley: acceso gratuíto e sen restricións á Biblioteca Cochrane e  a unha colección de contidos relacionados co COVID-19.

Desexas solicitar a compra dun libro ou outro material para a biblioteca ou pedir a subscrición dunha revista ou una base de datos?

 

 • Persoal docente e investigador (PDI)

As solicitudes de adquisicións bibliográficas polo PDI deberán facerse a través do formulario de solicitude de bibliografía de investigación. Con todo, antes de realizar unha solicitude de adquisición debe terse en conta que o uso deste formulario está restrinxido ao PDI da Universidade de Vigo e que antes de facer calquera solicitude cómpre consultar o catálogo en liña da biblioteca para evitar duplicidades.

Verbo das solicitudes de bibliografía con cargo a orzamentos de proxectos de investigación, de programas de doutoramento ou de orzamentos propios dos Departamentos, hai que ter en conta que:

 • Nas solicitudes con cargo a proxectos de investigación é imprescindible indicar o nome oficial do proxecto e o nome do director/a ou o investigador/a principal.
 • Nas solicitudes con cargo aos programas de doutoramento debe indicarse o título do programa e o nome completo do coordinador/a.
 • Nas solicitudes con cargo ao Departamento cómpre indicar o nome completo do Departamento.

 

 • Estudantado e PAS

O estudantado e o persoal de administración e servizos (PAS) da Universidade de Vigo poden suxerir novas adquisicións a través da caixa de suxestións do catálogo da Biblioteca. Neste caso, hai que comprobar primeiro se a obra xa se atopa nalgunha das bibliotecas da Universidade para evitar duplicidades.

Non esquezas deixar os teus datos (enderezo electrónico, teléfono ...) se queres recibir información sobre a túa suxestión.

Seguimento do pedido: en promedio un libro publicado en España tarda de unha a tres semanas en chegar, mentres que un libro estranxeiro entre tres semanas e dous meses. En ambos os dous casos o prazo de entrega depende da dispoñibilidade, distribución, antigüidade, etc. do título solicitado. O catálogo da biblioteca é a mellor ferramenta para facer o seguimento dun libro dende que se pide. Empregando os diferentes tipos de busca (título, autor, materia, etc.) pódese saber en que situación se atopa o libro. Outra ferramenta para saber que libros chegaron é o apartado Novas adquisicións do catálogo, onde se atopan todas as obras ingresadas na Biblioteca Universitaria no último mes.
 

 

O persoal da Sección de Adquisicións está á súa disposición para calquera información ou aclaración sobre novidades, provedores, prezos, estado dos pedidos etc.

Contacto campus Vigo: Ana Quiroga Fraga | xsadqui@uvigo.es | 986 813 846

Contacto campus Ourense: Gloria Araújo Poutas | subdrbco@uvigo.es | 988 387 285

Contacto campus Pontevedra: Charo Pascual Matarranz | subdibcp@uvigo.es | 986 801 996

 

Analizamos a produción científica dos membros da Universidade de Vigo e elaboramos estudos e informes bibliométricos. Tamén asesoramos ao persoal investigador en materia de publicación e difusión científica.

Que é bibliometría?

Informes e estudos

Impacto: boletín de información bibliométrica

Contacto: Ana B. Martínez Piñeiro | bibliometria@uvigo.es | 986 130 236

Impartimos cursos e obradoiros para que mellores as túas competencias no acceso, avaliación, xestión e uso da información. A nosa oferta abrangue todos os niveis: alumnado de grao, posgrao e persoal docente e investigador, na modalidade presencial, virtual e semipresencial.

Consulta a oferta formativa

Contacto: referencia@uvigo.es | 986 813 843

 

Dispós de máquinas fotocopiadoras de autoservizo e de escáneres para a reprodución parcial de obras con fins educativos e de investigación, e respectando sempre as condicións que establece a Lei de propiedade intelectual.

Consuta a nosa guía de propiedade intelectual

 

Ofrecémosche unha selección de recursos por materias que che orientarán á hora de buscar a información que precises amais de guías e titoriais para a autoformación.

Navega polas guías

 

Servizo para obter en préstamo os libros e outros materiais da biblioteca que inclúe a posibilidade de reservalos e renovalos.

Condicións de préstamo

 • Estudantado de grao e de 1º e 2º ciclo da UVigo e centros adscritos: 5 obras, 14 días, 2 renovacións
 • PDI da UVigo e centros adscritos, e profesorado visitante: 40 obras durante tempo indefinido
 • Estudantado de 3º ciclo da UVigo e centros adscritos, persoas en periodo de elaboración de tese e bolseiros/as ou contratados/as de investigación: 10 obras, 30 días, 5 renovacións
 • PAS da UVigo: 5 obras, 14 días, 5 renovacións
 • Externos autorizados: 2 obras, 7 días, 2 renovacións
 • Servizos de goberno e xestión da UVigo: número ilimitado de obras durante 1 ano, renovables
 • Proxectos de investigación: número ilimitado de obras, tempo indefinido, responsable o titular do proxecto
 • Laboratorios: manuais, número ilimitado de obras, tempo indefinido, a cargo do responsable do laboratorio

Consulta a normativa de préstamo

Contacto: xscirc@uvigo.es | 986 813 845

 

Os servizos de préstamo interbibliotecario e acceso ao documento permítenlles aos membros da comunidade universitaria e demais persoas autorizadas, conseguir libros e documentos que non se atopan nas nosas coleccións. Do mesmo xeito proporcionan documentos existentes na Biblioteca Universitaria a outras bibliotecas e institucións alleas á Universidade de Vigo.

Formulario de solicitude

Contacto: sod@uvigo.es | 986 813 844

 

Administrador persoal de referencias bibliográficas en liña que facilita a recompilación de información e a creación automática das citas e das bibliografías nos traballos académicos nun estilo normalizado (APA, MLA etc.)

Refworks

 

Algunhas bibliotecas ofrecen salas habilitadas para o traballo en equipo que podes reservar se pertences á comunidade universitaria: biblioteca de Ciencias Experimentais (campus Vigo), biblioteca de Ciencias Económicas e Empresariais (campus Vigo), biblioteca de Industriais-Minas (campus Vigo) e Biblioteca de Telecomunicación (campus Vigo).​​​​ Na biblioteca central do campus de Ourense existe tamén unha sala de traballo en grupo con 60 postos para a que non é necesario reservar.

+ info

Conéctate á Biblioteca desde fóra da universidade e accede a todos os recursos e servizos.

+ info

Consulta a nosa Carta de Servizos