Como colaborar coa universidade?

Existen diferentes vías de cooperación e colaboración coa universidade. Se queres por exemplo ofertar prácticas, que comecemos xuntos un proxecto de I+D ou calquera outra forma de colaboración, poderás atopar a continuación toda a información que precisas: os tipos e modelos de contratos e convenios, a normativa aplicable e todos os trámites asociados.

 

Listaxe de convenios e de encomendas de xestión

Segundo a resolución reitoral, do 26 de outubro de 2016, pola que se adaptan os convenios subscritos pola Universidade de Vigo como consecuencia da entrada en vigor da Lei 40/2015, o día 2 de outubro de 2020 quedan sen vixencia todos os convenios asinados antes do 2 de outubro de 2016.
 

 


Convenios específicos

 

Modelos

 

Os modelos de convenios tamén poden solicitarse no enderezo electrónico secxeralconvenios@uvigo.gal ou no número de teléfono 986 813 617.

 

Normativa aplicable