Queres dar clase ou investigar na UVigo?

Para traballar na Universidade de Vigo como profesor terás que cumprir os requisitos do corpo ou da categoría na que pretendas concurrir nos concursos de profesorado e investigación:

Para acceder ao corpo de Catedráticos/as de Universidade ou de Profesores/as Titulares de Universidade é preciso ter o título de doutoramento e estar acreditado nese corpo.

Máis información para acreditarte na ANECA.

As convocatorias de prazas publícanse no DOG e no BOE.

Podes ver as convocatorias no taboleiro de convocatorias, para iso, selecciona a categoría "Emprego" e o tipo "Concursos de profesorado".

Para acceder ás prazas de Contratado/a Doutor/a é preciso dispoñer do título de doutoramento e ter a acreditación da ANECA ou da ACSUG.

Máis información para acreditarte na ACSUG ou na ANECA

As convocatorias de prazas publícanse no DOG.

Podes ver as convocatorias no taboleiro de convocatorias, para iso, selecciona a categoría "Emprego" e o tipo "Concursos de profesorado".

Para acceder ás seguintes categorías:

  • Profesorado Axudante Doutor/a: é preciso dispoñer do título de doutoramento e ter a acreditación da ANECA ou da ACSUG.
    Máis información para acreditarte na ACSUG ou na ANECA
  • Axudante: é preciso cumprir o requisito de estar admitido ou estar en condición de ser admitido nos estudos de doutoramento e ten como finalidade completar a súa formación docente e investigadora.​​​​​​
  • Profesores Asociados: é preciso estár traballando fóra do ámbito académico universitario.​​​​​
  • Profesores Asociados en Ciencias da Saúde: é preciso estar traballando fóra do ámbito académico universitario no ámbito asistencial.
  • Profesor/a contratado/a interino/a: é preciso dispoñer do título de licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou graduado para a cobertura de necesidades docentes temporais.

As convocatorias de prazas publícanse no DOG.

Podes ver as convocatorias no taboleiro de convocatorias, para iso, selecciona a categoría "Emprego" e o tipo "Concursos de profesorado".

Na sección de investigar podes atopar máis información.

Na versión anterior da web podes consultar as anteriores convocatorias de procesos selectivos

Se precisas ampliar información sobre estas convocatorias podes contactar coa Sección de Selección e Programas do Servizo de Persoal Docente e Investigador no teléfono 986 813 765 / 986 813 907 / 986 813 421 ou no mail consultapdi@uvigo.es

Curso 2018/2019 resolución vixencia listas de agarda483.87 KB