Eleccións ao Claustro

O Claustro Universitario é o máximo órgano de representación e de control da comunidade universitaria

Os membros do claustro serán elixidos por catro anos, excepto o alumnado, que o será por dous.

Compóñeno douscentos cincuenta e catro membros: a reitora ou reitor, que o presidirá, a secretario ou secretario xeral e a persoa encargada da xerencia. Cento vinte e oito representantes do profesorado doutor con vinculación permanente á universidade (51%). Vinte e tres representantes do restante persoal docente e investigador (9%). Setenta e cinco representantes de estudantes (30%). Vinte e cinco representantes do persoal de administración e servizos (10%).  

O último proceso electoral ao Claustro Universitario concluíu o 23 de abril de 2018, coa elección por parte da comunidade universitaria dos novos membros deste organismo. 

 

Saber máis do Claustro

Eleccións a representantes do Claustro da Universidade de Vigo

2018 eleccións ao Claustro Universitario

Convocatoria de eleccións ao Claustro Universitario [PDF]454.32 KB Procedemento para a elección de membros do Claustro Universitario [PDF]69.8 KB Definición dos sectores [PDF]483.67 KB Ubicación mesas electorais PAS [PDF]297.94 KB Circunscricións electorais no sector PDI-B [PDF]483.67 KB

2018 modelo de candidatura

PDI A [PDF]174.19 KB PDI B [PDF] 289.9 KB Estudantes [PDF]193.66 KB PAS [PDF]176.23 KB

2018 número de representantes por centro ou agrupación

Estudantes [PDF]22.67 KB PDI A [PDF]22.12 KB PDI B [PDF]50.67 KB

2018 distribución de electores por mesas electorais nas eleccións para membros do Claustro

Distribución [PDF]21.32 KB

2018 centros nos que hai que realizar eleccións

PDI A [PDF]33.46 KB PDI B [PDF]15.17 KB Estudantes [PDF]33.62 KB

Membros do Claustro da Universidade de Vigo, 2018

Representantes electos do Claustro da Universidade de Vigo, 2018 [PDF]74.23 KB