Uvigo motorsport

Asociacionismo

Dispomos dun servizo de apoio ao asociacionismo e á promoción da participación do alumnado universitario en todos os aspectos da vida universitaria

O alumnado debe formar parte de todos os aspectos da vida universitaria participando activamente das decisións e das iniciativas que se desenvolven na Universidade. Existen diferentes formas de participar tales como:

Para favorecer o desenvolvemento destas iniciativas a Universidade de Vigo dispón dun servizo de apoio para asesorar ao alumnado nos aspectos legais e burocráticos, convocatorias de axudas ou de recursos para o uso por parte destas asociacións.

Para máis información, podes contactar coa Sección de Extensión Universitaria:

Campus de Vigo
+34 986 813 626
extension@uvigo.es

Campus de Ourense
+34 988 387 102
asc-ou@uvigo.es

Campus de Pontevedra
+34 986 801 949
+34 986 801 955
asc-po@uvigo.es