Consello de Campus de Pontevedra

O Consello de Campus de Pontevedra é un órgano colexiado de representación e de coordinación no campus de Pontevedra

Consello Campus de Pontevedra

 

Composición

Presidencia

 • Manuel Joaquín Reigosa Roger
  Reitor da Universidade de Vigo

Vicerreitoría

 • Jorge Genaro Soto Carballo
  Vicerreitor do Campus de Pontevedra

Direccións e decanatos

 • Xosé Manuel Buxán Bran
  Decano da Facultade de Belas Artes
 • Vicente Romo Pérez
  Decano da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
 • Emma García Torres
  Decana da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
 • Eva María Lantarón Caeiro
  Decana da Facultade de Fisioterapia
 • Juan Picos Martín
  Director da Escola de Enxeñaría Forestal

Sector PDI

 • Marcos Dopico Castro
 • Ana Belén Fernández Souto
 • Álvaro Xosé López Mira
 • Purificación Marcet Miramontes
 • Sara Mª Torres Outón

Sector PAS

 • Lucrecia María López Rubianes
 • Carlos Mollinedo Lois

Sector estudantes

 • Sheila Bazo Abeledo
 • Ainhoa Docampo Pérez
 • Alejandro Virgós Soto

 

Funcións

 • Proposición ao órgano competente de implantación de novas titulacións no seu ámbito territorial.
 • Promoción da consecución de edificios e terreos para desenvolver o labor docente e investigador.
 • Promoción da descentralización dos servizos.
 • Participación na elaboración das políticas académicas específicas do campus.
 • Atender á creación e correcto funcionamento dos servizos xerais do campus, así como verificar a calidade dos servizos que sexan competencia doutras institucións públicas.
 • Fomento das relacións institucionais con organismos locais e provinciais, así como da proxección da universidade no seu contorno.
 • Todas as competencias que lle sexan delegadas polo Consello de Goberno.
 • Nomeamento de comisións que considere convenientes para exercer mellor as súas funcións.