Consello de Campus de Pontevedra

O Consello de Campus de Pontevedra é un órgano colexiado de representación e de coordinación no Campus de Pontevedra.

PRESIDENTE

 • Salustiano Mato de la Iglesia
  Reitor da Universidade de Vigo

VICERREITOR

 • Juan Manuel Corbacho Valencia
  Vicerreitor do Campus de Pontevedra

SECTOR DECANAS/OS E DIRECTORAS/ES

 • Silvia García González
  Decana da Facultade de Belas Artes
 • Vicente Romo Pérez
  Decano da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
 • Xosé Manuel Baamonde Silva
  Decano da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

 

 

 • Rafael Durán Barbosa
  Decano da Facultade de Fisioterapia
 • Juan Picos Martín
  Director da Escola de Enxeñaría Forestal

SECTOR PDI

 • Dolores Dopico Aneiros Facultade de Belas Artes
 • Jose Luís García Soidán Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
 • Adela García-Pintos Escuder Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

SECTOR PAS

 • Dna. Lucrecia María López Rubianes
 • D. Carlos Mollinedo Lois

ESTUDANTES

 • D. Ernesto Vázquez-Rey 

 

 

 • Proposición ao  órgano competente de implantación de novas titulacións no seu ámbito territorial.
 • Promoción da consecución de edificios e terreos para desenvolver o labor docente e investigador.
 • Promoción da descentralización dos servizos.
 • Participación na elaboración das políticas académicas específicas do campus.
 • Atender á creación e correcto funcionamento dos servizos xerais do campus, así como verificar a calidade dos servizos que sexan competencia doutras institucións públicas.
 • Fomento das relacións intitucionais con organismos locais e provinciais, así como da proxección da universidade no seu contorno.
 • Todas as competencias que lle sexan delegadas polo Consello de Goberno.
 • Nomeamento de comisións que considere convenientes para ejercer mellor as súas funcións.