Mobilidade

Mobilidade interuniversitaria do PAS funcionario

Acordo entre as Universidades e as Xuntas de PAS Funcionario do SUG (2007)

 

Mobilidade Erasmus+

Gif do Servizo Español para a Internacionalización da Educación


O Persoal de Administración e Servizos da Universidade de Vigo que desexe ampliar a súa formación no estranxeiro pode optar ás axudas financeiras de mobilidade de PAS a institucións de ensino superior no marco do programa Erasmus-STT, co que se pretende fomentar a formación do persoal e a internacionalización da institución.

En cada ano natural poderá gozarse dun máximo de 15 días naturais de permiso para asistir a programas de intercambio e mobilidade internacional.
 

Ver Convocatoria