Mobilidade

Mobilidade nacional

Mobilidade interuniversitaria do PAS funcionario


Mobilidade internacional

Erasmus+

O Programa Erasmus+ ofrece a oportunidade de realizar actividades de formación (STT) temporal, para todo o Personal de Administración e Servicios (PAS) da Universidade de Vigo, nun centro educativo con países cos que se teñan acordos asinados en Europa o con institucións de países extracomunitarios: Erasmus+ KA131 e Erasmus+ KA171.

Estas experiencias e intercambios contribúen a mellora das habilidades lingüísticas e o coñecemento cultural do país de destino así como ofrecer unha nova perspectiva do traballo de outras institucións de educación superior.  

Máis información sobre o programa Erasmus+: 

  • Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE)          

 Gif da SEPIE

 

O Persoal de Administración e Servizos da Universidade de Vigo que desexe realizar unha mobilidade ao estranxeiro poderá facelo na modalidade STT do programa Erasmus+

En cada ano natural poderá gozarse dun máximo de 15 días naturais de permiso para asistir a programas de intercambio e mobilidade internacional.

Consulta as convocatorias

O Programa Erasmus+ KA171 permite realizar unha mobilidade nunha institución educativa superior en países extracomunitarios.

As prazas e oportunidades dispoñibles varían segundo cada convocatoria. 

Consulta as convocatorias

Os Blended Intensive Programs (BIP) son programas intensivos de curta duración (entre 5 e 30 días), que forman parte do novo Programa Erasmus+ 2021/2027 e que utilizan métodos innovadores de aprendizaxe e ensinanza, incluído o traballo colaborativo en liña.

Ao permitir formatos de mobilidade novos e máis flexibles combinando a mobilidade física cun compoñente virtual, os programas intensivos combinados aspiran a chegar a todo tipo de participantes.

Cada Erasmus+ BIP é organizado por un grupo de mínimo 3 universidades de 3 países diferentes. 

Neste caso, o PAS pode participar en estadías combinadas de formación (STT) e ademais ten a oportunidade de presentar unha proposta de coordinación dun BIP con outras universidades.

Consulta as convocatorias


Outros programas

O programa Stella bríndalle a posibilidade de realizar mobilidades profesionais e intercontinentais ao persoal de servizos das universidades socias do Grupo Compostela de Universidades (GCU) e do Consorcio para a Colaboración na Educación Superior en América do Norte (CONAHEC).

Trátase dunha oportunidade de aprender como se traballa nos diferentes departamentos das institucións participantes no programa e de vivir unha experiencia multicultural, a través de estadías temporais noutras institucións de educación superior.

Consulta as convocatorias

O programa Iacobus ten como obxectivo principal fomentar a cooperación e o intercambio entre os recursos humanos dos centros de ensino superior da Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal (profesorado, persoalinvestigador, persoal de administración e servizos (PAS), facilitando a posta en común de actividades formativas, de investigación e de divulgación.

Esta iniciativa da Eurorrexión é pioneira en Europa e a GNP, AECT é a súa entidade xestora.

Máis información:

Oficina de Relacións Internacionais
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
+34 986 813 751
outgoing.ori@uvigo.gal