Bolsas

Benvida/o ao Portal de bolsas. Atoparás nesta páxina información sobre trámites que te axudarán a financiar a túa carreira universitaria. O noso obxectivo é que ninguén quede excluído do ensino superior por razóns económicas.

Consulta as convocatorias de bolsas e as súas diferentes fases ​​​​​​en: 

Portal de Avisos

Se buscas algunha bolsa en concreto, podes usar o noso buscador:

Buscador de Bolsas

 

 

Ou se o prefires, atopa a bolsa que buscas aquí:

Destinadas a financiar os gastos derivados dos estudos universitarios.

Destinada a persoas que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2017/2018 nunha titulación oficial de grao ou máster.

INFORMACIÓN WEB MECD

MÁIS INFORMACIÓN

​​Aviso moi importante: Lémbrase que procederá a devolución da bolsa concedida no caso de:

 • Anulación de matrícula
 • Non ter superado en convocatoria ordinaria nin extraordinaria o 40% dos créditos matriculados nas titulacións da rama de Ciencias e Ensinanzas Técnicas, e o 50% no resto das titulacións. Para o cálculo desta porcentaxe non se terán en conta os créditos validados, recoñecidos ou adaptados. Neste suposto procederá o reintegro de todos os compoñentes da bolsa excepto o correspondente á matrícula.
 • Non ter presentado o proxecto fin de carreira no prazo de dous anos desde a data de resolución de concesión da bolsa, no caso de ter obtido a bolsa para a realización do devandito proxecto.

Destinada a persoas empadroadas nun municipio do Pais Vasco a 31 de decembro de 2016, que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2017/2018 nunha titulación oficial de grao ou máster

Máis información​​​​​

Bolsa de inicio de estudos de máster

Máis información

 

Bolsa e prazas das residencias universitarias

Máis información

 

 

 

Destinadas a alumnado que se atopa en situación social ou económica de especial necesidade

Axudas para estudantes con circunstancias económicas ou familiares especiais

Destinadas a alumnado de Grao ou Máster oficial.

MÁIS INFORMACIÓN

 

Bolsa comedor

Destinadas a alumnado de Grao ou Máster oficial

MÁIS INFORMACIÓN

 

Bolsa integración

Destinadas a alumnado que colabora na integración de alumnos/as con necesidades educativas especiais.

 

Destinadas a complementar a formación académica do alumnado. Información de interese

Realización de prácticas en empresas de Galicia-Norte de Portugal

Destinadas ao alumnado matriculado nas titulacións de Grao que figuran na convocatoria. Prazo de solicitudes ata o 31 de maio.

MÁIS INFORMACIÓN

 

Actividades relacionadas coa Igualdade de xénero

Destinadas ao alumnado matriculado nas titulacións que figuran na convocatoria. Prazo de solicitudes ata o 25 de maio.

MÁIS INFORMACIÓN

 

Actividades relacionadas cos Plans de internacionalización dos centros

Destinadas ao alumnado matriculado en estudos de Grao ou Máster no campus para o que se solicita a bolsa. Prazo de solicitudes ata o 29 de maio.

MÁIS INFORMACIÓN

 

Actividades de apoio aos programas de intercambio internacional

Destinadas ao alumnado matriculado en estudos de Grao ou Máster oficial. Prazo de solicitudes ata o 22 de maio.

MÁIS INFORMACIÓN

 

Prácticas en Centros Tecnolóxicos do Campus do Mar

Destinadas ao estudantado matriculado nalgunha das universidades do SUG no curso 2017/2018 nas titulacións de mestrado especificadas na convocatoria.

MÁIS INFORMACIÓN

 

Desenvolvemento de Actividades relacionadas coa Normalización linguística

Destinada ao alumnado matriculado nas titulacións de Grao en Estudos de Galego e Español, Grao en Tradución e Interpretación e no Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios. 

MÁIS INFORMACIÓN

 

Desenvolvemento de Actividades relacionadas cos Estudos de Deseño Téxtil e Moda

Destinada ao alumnado matriculado nos estudos superiores en Deseño Téxtil e Moda. 

MÁIS INFORMACIÓN

 

Desenvolvemento de Actividades relacionadas co Medio Ambiente - Forestais

Destinada ao alumnado matriculado no Grao de Enxeñaría Forestal. 

MÁIS INFORMACIÓN

 

Apoio na Difusión de Actividades do Campus do Mar

Destinada ao alumnado matriculado no Grao en Publicidade e Relacións Públicas, Grao en Comunicación Audiovisual ou no Máster oficial en Dirección de Arte Publicitaria. 

MÁIS INFORMACIÓN

 

Apoio na Difusión de Actividades Deportivas e Culturais

Destinada ao alumnado matriculado no Grao en Publicidade e Relacións Públicas, Grao en Comunicación Audiovisual ou no Máster oficial en Dirección de Arte Publicitaria.

MÁIS INFORMACIÓN

 

Actividades relacionadas cos Sistemas Informáticos e Aplicación das TIC

Destinada ao alumnado matriculado en estudos de Grao ou Máster oficial. 

MÁIS INFORMACIÓN

 

Actividades relacionadas cos Sistemas Informáticos da Creación

Destinada ao alumnado matriculado en estudos de Grao ou Máster oficial. 

MÁIS INFORMACIÓN

 

Actividades relacionadas co Desenvolvemento Sostible, Medio Ambiente e "Plan SuMA"

Destinada ao alumnado matriculado en estudos de Grao das Ramas de Ciencias ou Enxeñaría e Arquitectura, estudos de Máster ou estudos de Doutoramento. 

MÁIS INFORMACIÓN

 

Actividades relacionadas coa investigación no CACTI, CITI e ECIMAT

Destinadas ao alumnado matriculado en estudos de Máster e Programas de Doutoramento

MÁIS INFORMACIÓN

Bolsa de colaboración cos Departamentos Universitarios

Destinada ao alumnado matriculado en estudos de Grao e Máster oficial. 

MÁIS INFORMACIÓN

 

 

Destinadas a financiar os gastos derivados dos desprazamentos e mobilidade do estudantado.

Mobilidade Programas de doutoramento

Destinada a persoas matriculadas en Programas de Doutoramento para asistencia a congresos e estadías. Prazo de solicitudes ata o 31 de maio

MÁIS INFORMACIÓN

 

Estadías Campus do Mar

Destinada a persoas matriculadas no Programa de Doutoramento DOMAR nalgunha das Universidades do Sistema Universitario Galego. 

MÁIS INFORMACIÓN

 

Programas de mobilidade internacional

 

Axudas de mobilidade para estudantes de doutoramento do Plan de axudas á Investigación

Destinados ás persoas con expedientes académicos excelentes

Axudas para a redacción de textos en galego

Destinadas a incentivar o uso do galego nas teses de doutoramento, nos traballos de fin de grao e nos traballos de fin de mestrado realizados polo alumnado da Universidade de Vigo, así como premiar o esforzo e o rigor de lle dar un tratamento coidado ao idioma e incrementar o patrimonio dos textos redactados. Prazo de solicitudes ata o 31 de agosto

MÁIS INFORMACIÓN

 

Axudas para estudantes premiados nas Olimpíadas Científicas

Destinadas ao estudantado que inicia estudos universitarios en titulacións de grao na Universidade de Vigo no curso académico 2017/18, e que foron premiados nas Olimpíadas Científicas internacionais, nacionais, autonómicas e locais

MÁIS INFORMACIÓN

 

Premios á excelencia académica para estudantes que inicien estudos de grao

Destinada a estudantes que inicien estudos universitarios en titulacións de grao na Universidade de Vigo 

MÁIS INFORMACIÓN

 

Premios á excelencia académica de doutoramento

Destinados a alumnado que inicia estudos de doutoramento.

MÁIS INFORMACIÓN

 

Premios extraordinarios Universidade de Vigo

 • Premios extraordinarios de fin de carreira e fin de Grao. 
 • Premios extraordinarios para teses de doutoramento defendidas na Universidade de Vigo

 

Premios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

 

Premios da Xunta de Galicia

 

 

 • convocatoria xeral do MECD e do Goberno Vasco
 • convocatoria de bolsas e prazas de aloxamento
 • convocatoria de bolsa comedor
 • convocatoria de situacións de dificultades económicas sobrevidas
 • premios de excelencia académica para estudantes que inician estudos de grao
 • convocatoria de bolsas para as persoas premiadas nas olimpiadas científicas
 • convocatoria de bolsa para redactar e defender en galego o traballo fin de grao

 • convocatoria xeral do MECD e do Goberno Vasco
 • convocatoria de bolsas e prazas de aloxamento
 • convocatoria de inicio de estudos de máster
 • convocatoria de bolsa comedor
 • convocatoria de desprazamento de máster
 • convocatoria de situacións de dificultades económicas sobrevidas
 • convocatoria de bolsa para redactar e defender en galego o traballo fin de mestrado
 • convocatoria de bolsas para a realización de prácticas en centros tecnolóxicos do Campus do Mar

 • convocatoria de bolsas e prazas de aloxamento
 • convocatoria de mobilidade de programas de doutoramento
 • premios á excelencia académica de doutoramento
 • convocatoria de bolsas de estadías do Campus do Mar para estudantes matriculados no programa DOMAR
 • convocatoria de bolsa para redactar e defender en galego teses de doutoramento