Certificados de centros e titulacións

 

Estas certificacións son outorgadas por axencias de calidade da educación superior autorizadas ou acreditadas.

 

Certificación FIDES-AUDIT dos Sistemas de Garantía de Calidade (SGC) dos centros

Son outorgadas pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

 

Ademais desta certificación, todas estas facultades e escolas contan coa Acreditación institucional acordada por resolución do Consejo de Universidades.

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación667.54 KB Facultade de Bioloxía301.9 KB Facultade de Filoloxía e Tradución214.08 KB Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo265.16 KB Facultade de Dereito390.11 KB Facultade de Ciencias da Educación179.87 KB Facultade de Historia245.39 KB Facultade de Química278.28 KB Escola de Enxeñaría Industrial277.19 KB Escola de Enxeñaría Forestal302.7 KB Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía315.16 KB Escola Superior de Enxeñaría Informática313.79 KB Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo298.03 KB Facultade de Fisioterapia298.63 KB

 

Facultade de Bioloxía UVigo

 

Acreditación ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)

Estas acreditacións son outorgadas pola axencia americana ABET aos programas de estudos no ámbito das ciencias aplicadas, ciencias da computación, enxeñaría e tecnoloxía.

Master Universitario en Enxeñaría Industrial (Escola de Enxeñaría Industrial)45.66 KB

 

Selos Internacionais de Calidade (SIC)

Estas acreditacións son outorgadas pola axencia nacional ANECA aos programas de estudos que, ademais das exixencias que establece a lexislación nacional para a acreditación, cumpren estándares internacionais de calidade recoñecidos por axencias ou organismos profesionais de diferentes ámbitos do coñecemento.

Contan con esta acreditación as seguintes titulacións:

  • Acreditación EUR-ACE do Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías de Telecomunicación (Escola de Enxeñaría de Telecomunicación)
  • Acreditación EUR-ACE do Grao en Enxeñaría Forestal (Escola de Enxeñaría Forestal)
  • Acreditación Euro-info do Grao en Enxeñaría Informática (Escola Superior de Enxeñaría Informática)
Acreditación EUR-ACE do Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Escola de Enxeñaría Industrial)493.43 KB Acreditación EUR-ACE do Grao en Enxeñaría en Mecánica (Escola de Enxeñaría Industrial e Centro Universitario da Defensa-Marín)493.24 KB Acreditación EUR-ACE do Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais (Escola de Enxeñaría Industrial)493.12 KB Acreditación EUR-ACE do Grao en Enxeñaría Eléctrica (Escola de Enxeñaría Industrial)483.56 KB Acreditación EUR-ACE do Grao en Enxeñaría en Organización Industrial (Escola de Enxeñería Industrial)483.91 KB Acreditación EUR-ACE do Grao en Enxeñaría Química Industrial (Escola de Enxeñería Industrial)483.57 KB

 

Mencións de excelencia do sistema universitario galego (SUG)

A mención de Mestrado universitario excelente da Xunta de Galicia acredita o nivel académico e a solvencia científico-técnica dos estudos que acadan este recoñecemento e supón unha garantía de futuro para o estudantado.

Mestrado en tradución para a comunicación internacional (Facultade de Filoloxía e Tradución)1.41 MB Mestrado en biotecnoloxía avanzada (Facultade de Bioloxía)1.59 MB Mestrado en matemática industrial (Escola de Enxeñaría de Telecomunicación)457.57 KB