Certificados de centros e titulacións

 

Estas certificacións son outorgadas por axencias de calidade da educación superior autorizadas ou acreditadas.

 

Certificación FIDES-AUDIT dos Sistemas de Garantía de Calidade (SGC) dos centros

Son outorgadas pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

 

Ademais desta certificación, todas estas facultades e escolas contan coa Acreditación institucional acordada por resolución do Consejo de Universidades.

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación667.54 KB Facultade de Bioloxía301.9 KB Escola Superior de Enxeñaría Informática217.47 KB Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas215.83 KB Facultade de Filoloxía e Tradución214.08 KB Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo269.56 KB Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo265.16 KB Facultade de Dereito390.11 KB Facultade de Enxeñaría Forestal254.13 KB Facultade de Ciencias da Educación - Ourense179.87 KB Facultade de Historia245.39 KB Facultade de Química278.28 KB

 

Facultade de Bioloxía UVigo

 

Acreditación ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)

Estas acreditacións son outorgadas pola axencia americana ABET aos programas no ámbito das ciencias aplicadas, ciencias da computación, enxeñaría e tecnoloxía.

Master Universitario en Enxeñaría Industrial45.66 KB