Plans e políticas

Os plans e os programas procuran orientar organizadamente as actividades da Universidade de Vigo, de acordo coas súas propias capacidades e necesidades.

Neste apartado poderás atopar todos os detalles sobre os diferentes plans desenvolvidos e aplicados na universidade, así como un arquivo co histórico das memorias de actividade.

Ademais dos programas e plans, nesta sección tamén podes consultar os programas de calidade que se desenvolven na nosa universidade.