Investigadores facendo probas nun laboratorio

Estudantado de posgrao

Estudos de mestrado

Teñen como finalidade a adquisición dunha formación avanzada para o estudantado, orientada á especialización académica e profesional ou a tarefas investigadoras.

 

 

 

 

 

Mestrados 2023/2024

 

 

Estudante de mestrado da Universidade de Vigo

 

Estudos de doutoramento

A oferta formativa da EIDO consta de diferentes programas de doutoramento agrupados nos seguintes ámbitos de coñecemento: Campus de excelencia internacional DO*MAR, Campus CREA, Campus da Auga, artes e humanidades, científico/ciencias da saúde, tecnolóxico, xurídico-social.

 

 

 

 

 

Doutoramentos 2023/2024

 

 

Estudante de doutoramento da Universidade de Vigo​​​​​

 

Máis información:

Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao
Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
+34 986 811 950
posgrao@uvigo.gal