Imaxe de detalle da cámara anecoica. Liñas xeométricas.

Servizos do Arquivo

Servizos ofrecidos ás unidades administrativas

Consulta externa á Universidade de Vigo

O Arquivo Xeral proporciona á cidadanía en xeral acceso aos documentos que custodia e á información que estes conteñen, nos termos que establece a lexislación vixente e coas restriccións que nela se contemplan.

Pode dirixir a súa consulta a través de:  

  •  Teléfono:    986 814074
  •  Correo electrónico:    xsarquiv@uvigo.es
  •  Enderezo postal:      Sección Arquivo. Biblioteca Central.
                                      Campus Lagoas Marcosende. 36310 Vigo