O correo da UVigo

Teñen dereito a unha conta de usuario os membros da comunidade universitaria da Universidade de Vigo. Isto inclúe o alumnado, o persoal docente e investigador e o persoal de administración e servizos.

 

Existe unha web onde se recollen todos os titoriais e manuais puntualmente actualizados pola Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións ATIC, á que podes acceder dende aquí, mais a seguir ofrecemos unha listaxe dos contidos relacionados directamente co teu correo electrónico da Universidade de Vigo.