Ofertas e vantaxes para a comunidade universitaria

Dispoñemos de distintos acordos e convenios en diversos eidos para facilitar a vida da comunidade universitaria

Nesta páxina amósanse as ofertas que distintas empresas achegan á Universidade de Vigo en beneficio da comunidade universitaria. As condicións e o cumprimento destas ofertas son responsabilidade das empresas que as realizan.

 

 

Para máis información, podes contactar directamente coas empresas provedoras dos servizos.