UVigo nunha ollada

 

Nacemos no 1990 e desde entón mantivemos un constante crecemento e consolidación. Somos unha universidade de vangarda, coa excelencia como obxectivo, que está a medrar como unha referencia internacional na innovación e na investigación.

 

Unha universidade pública ao servizo da sociedade


A Universidade de Vigo é unha universidade pública, con autonomía académica, económica e de goberno e que se sitúa ao servizo da sociedade baixo os principios da igualdade, solidariedade, democracia e liberdade.

Os nosos fins prioritarios son a consecución das máximas cotas de calidade de docencia e investigación, así coma o fomento da procura de novos coñecementos e a transferencia destes á sociedade, a creación artística e o desenvolvemento científico e tecnolóxico.

 

Identidade


Escudo da Universidade de Vigo
Escudo da Universidade de Vigo
Logotipo Universidade de Vigo
Logotipo da Universidade de Vigo

 

Recursos humanos


 • 2295 persoas investigadoras
 • 702 persoas de administración e servizos

Matriculación


En titulacións oficiais

Total 21235 matrículas

Titulacións oficiais Matrículas Egresados/as
Grao 17.237 2.402
1.º e 2.º ciclo 585 525
Máster 2.048 1.186
Doutoramento 1.365 456
TOTAL 21.235 4.569

 

En estudos propios

 • 89 en titulacións propias
 • 2897 en obradoiros, eventos, cursos de formación e complementarios
 • 2767 en cursos de linguas
 • 568 no Programa de maiores

Estrutura da universidade


Situación dos tres Campus nun mapa do sur de Europa

 • 22 centros universitarios propios
 • 7 centros adscritos
 • 5 centros tecnolóxicos
 • 47 departamentos
 • 140 áreas de coñecemento

Estudos ofertados


Titulacións oficiais: 122

Titulacións oficiais Grao/PCEO Máster
Artes e humanidades 6 10
Ciencias 5 12
Ciencias da saúde 5 5
Ciencias sociais e xurídicas 22 27
Enxeñaría e arquitectura 14 19
TOTAL 52 73
 • 39 programas de doutoramento
 • 4 titulacións de programación conxunta
 • 4 dobres titulacións con universidades estranxeiras

Estudos propios

 • 1 titulación propia
 • 6 cursos especialista e máster/especialista
 • 124 obradoiros, eventos, cursos de formación, complementarios e de extensión
 • 142 cursos de linguas
 • 2 itinerarios do Programa de maiores

Prácticas en empresas (2016/2017)

 • 1187 alumnado de prácticas extracurriculares
 • 3652 alumnado de prácticas curriculares
 • 2958 empresas con convenio

Mobilidade (2016/2017)


Desde a UVigo

 • 121 estudantes SICUE
 • 546 estudantes Erasmus
 • 86 estudantes doutros convenios
 • 7 PAS Erasmus
 • 86 profesorado Erasmus
 • 119 profesorado con estadías no estranxeiro

Cara á UVigo

 • 36 estudantes SICUE
 • 392 estudantes Erasmus
 • 155 estudantes doutros convenios
 • 40 profesorado con estadía na UVigo

 

Investigación e transferencia


Proxectos de investigación concedidos: 65

Grupos de investigación activos: 185

Grafica dos grupos de investigación por área
Grupos de investigación por áreas de coñecemento

Recursos captados (2016): 18.541.184,12 €

Clasificacións

A Universidade de Vigo atópase entre as 12 universidades de España con mellores resultados en investigación. A clasificación sobre os centros de ensinanza superior da Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD).

Infraestruturas e servizos (2019)


 • 40 edificios
 • 394 848 m2 de superficie construída
 • 475 prazas ofertadas en 4 aloxamentos universitarios
 • 53 856 m2 en instalacións deportivas
 • 40 087 m2 en aulas
 • 3232 postos de lectura en 11 bibliotecas

Máis información en uvigo en cifras