Plan de igualdade

Temos un compromiso coa sociedade: somos motor de cambio e modelo de referencia para unha igualdade real entre homes e mulleres

Para cumprir con este compromiso e traballar na mellora continua, creamos o III Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo (2020/2024), o instrumento político para a continuación das políticas de igualdade de xénero, un plan cuadrienal, participativo e dinámico.

Este plan está axustado á realidade, pois aínda que poida parecer ambicioso, é factible e está deseñado para acadar os obxectivos propostos. Así mesmo, é un plan integrador que pretende incidir positivamente en toda a comunidade universtaria, conciliando intereses, creando entornos de relacións máis igualitarios e aspirando tamén á igualdade entre as diferentes expresións de diversidade sexual. 
 
Por suposto, é transversal, xa que as accións propostas alcanzan todos os nosos órganos, estruturas e servizos, así como as persoas que os ocupan ou os dirixen co obxectivo de naturalizar o principio de igualdade de xénero en todas as fases da actividade universitaria para acadar a excelencia.

Se queres ler o plan completo, podes descargalo máis abaixo

Segundo informe de seguimento do III Plan de igualdade da Universidade de Vigo855.02 KB Primeiro informe de seguimento do III Plan de igualdade da Universidade de Vigo259.25 KB III Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2020-2024576.91 KB II Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2016-2019 [PDF]830.76 KB Informe de avaliación do I Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2012-2014 [PDF]1.35 MB Informe de datos da composición de mulleres e homes da Universidade de Vigo 2009-2014 [PDF]787.37 KB I Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2012-2014 [PDF]13.06 MB Informe de diagnose da igualdade na Universidade de Vigo e as súas autoras [PDF]3.34 MB