Edificio dunha facultade da Universidade de Vigo

Organización académica

Atopa nesta sección información sobre todos os centros e departamentos da Unversidade de Vigo: onde están, as estruturas, os nomes das persoas responsables ou os contactos. A información sobre a Escola Internacional de Doutoramento, coñecida como EIDO polas súas siglas, as Planificacións Docentes Anuais, os plans de acción titorial e de mentorización, que facilitan a integración do estudantado na institución e sirven de ponte entre o alumnado e os diferentes servizose o noso calendario do ano académico en curso.

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construcción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguintes páxina da anterior versión da web: