Edificio dunha facultade da Universidade de Vigo

Organización académica

Atopa nesta sección información sobre todos os centros e os departamentos da Unversidade de Vigo: onde están, as estruturas, os nomes das persoas responsables ou os contactos. A información sobre a Escola Internacional de Doutoramento, coñecida como Eido; as planificacións docentes anuais; os plans de acción titorial e de mentorización, que facilitan a integración do estudantado na institución e serven de ponte entre o alumnado e os diferentes servizos, e o noso calendario do ano académico en curso.

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construcción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguintes páxina da anterior versión da web: