Matrícula mestrados

Consulta o calendario de preinscrición e matrícula para o curso académico 2018/2019

Calendario 2018/2019

 

Para facer a matrícula

Matricularse por primeira vez

Para iniciar estudos por primeira vez nunha titulación da UVigo, deberás acceder á seguinte ligazón, onde farás os trámites de matrícula:

Facer a matrícula

Podes consultar as listaxes de admisión a través da túa secretaría virtual ou na seguinte ligazón:

Consulta as listaxes de admitidos

 

Guía de preinscrición en estudos de posgrao (en galego)

Guía de preinscrición en estudos de posgrado (en español)

 

 

 

Continuar estudos

Se continuas estudos na Universidade de Vigo, deberás a facer os trámites accedendo á secretaría:

Continúo os meus estudos

 Sobre o proceso de matrícula

Para formalizar a matrícula nun mestrado hai diferentes fases: a de preinscrición (vía telemática) nos prazos establecidos no calendario e a continuación e a de matrícula. No caso de quedaren prazas vacantes, abrirase un novo prazo.

Podes consultar a convocatoria de matrícula, no menú da dereita, para ver os diferentes procedementos en detalle.


Tipos de matrícula

Existen diferentes tipos de matrícula. Os detalles de cada unha delas deberás consultalos cada ano na correspondente convocatoria de matrícula, pero xeralmente son:

  • Matrícula ordinaria
    • A tempo completo
    • A tempo parcial
  • Alumnado de programas interuniversitarios
  • Alumnado estranxeiro de programas de intercambio
  • Cota de alumnado con discapacidade

Información para alumnado estranxeiro

Guía para o alumnado estranxeiro (en español)

Documentación e páxinas de consulta asociadas aos procedementos

Solicitude de matrícula a tempo parcial 22.54 KB Solicitude de convocatorias adiantadas 22.62 KB Solicitude de equivalencia de título estranxeiro 24.9 KB Procedemento de transferencia e recoñecemento de créditos para másteres universitarios oficiais51.58 KB Exemplo de documento de autorización para domiciliación bancaria212.68 KB Impreso do Programa de apoio á integración de estudantes universitarios con necesidades específicas (Impreso PIUNE).439 KB