Universidade de Vigo

Novas
Novas
A construción da identidade nas sociedades modernas, “entre a liberación e a integración”

O profesor José Durán analiza nun libro este proceso de conformación, paradoxal e contraditorio

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada