Universidade de Vigo

Novas
Novas
Especialistas de España, Portugal, Italia e Brasil analizan a regulación actual en violencia de xénero

A actividade celébrase presencialmente na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada