Universidade de Vigo

Novas
Novas
1,5 millóns de euros para pór en marcha 10 proxectos que aceleren a chegada ao mercado dos resultados de I+D

Conseguíronse 681.000 da convocatoria ‘proba-concepto’ do ministerio e 746.000 do programa Ignicia da Xunta

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada