Universidade de Vigo

Novas
Novas
Máis de 200 expertos e profesionais establecen as liñas da futura lei de loita contra os incendios de Galicia

As directrices para o anteproxecto de lei presentáronse no Consello Forestal de Galicia

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada