máquina?

Transferencia do coñecemento

Poñemos ao servizo da sociedade todo o noso potencial científico e tecnolóxico, equipos, infraestruturas e todos os nosos recursos de I+D

A Oficina de I+D ten como misión levar a cabo labores de transferencia das capacidades e resultados de I+D+i á contorna socioeconómica, destinados ao persoal docente e investigador (PDI), empresas e outras entidades externas.

Servizos prestados

 • Promover e actualizar a oferta das capacidades e resultados de I+D+i e servizos
 • Organizar, realizar e participar en representación da Universidade de Vigo nas actividades de difusión e promoción de I+D+i que fomenten a transferencia de oferta de I+D+i e dos resultados
 • Orientar ao persoal investigador en contratos e proxectos colaborativos de I+D
 • Aconsellar e apoiar ao PDI na protección e valorización de resultados de I+D
 • Asesorar e apoiar na explotación dos resultados de I+D, tanto a través de licenzas como de empresas baseadas no coñecemento (SpinOff)
 • Orientar na elaboración de plans de promoción e explotación dos grupos de investigación que así o soliciten
 • Apoiar os acordos que acompañen o labor de transferencia (acordos de confidencialidade, acordos de transferencia de material etc.)

SEMINARIOS TRANSFER4FUTURE

A Oficina de I+D organiza no marco do proxecto Hei4Future esta serie de seminarios online sobre temas concretos e relevantes no mundo da transferencia enfocadas á comunidade investigadora e ao persoal xestor dos centros e grupos de investigación da Universidade de Vigo, co obxectivo de incentivar a participación en actividades de transferencia do coñecemento e presentar as diferentes ferramentas dispoñibles para a interacción entre a universidade e o tecido socio-económico.

Modalidade:

Virtual síncrona, a través do Campus Remoto da Universidade de Vigo

Programa: 

O calendario proposto para as distintas sesións é:

 • 9 de abril: Por que transferir o coñecemento? (1,5 horas)
 • 16 de abril: A colaboración universidade-empresa (1,5 horas)
 • 23 de abril: A importancia da protección do coñecemento (1,5 horas)
 • 30 de abril: A Valorización e as vías de explotación do coñecemento (1,5 horas)
 • 7 de maio: Creación de empresas a partir dos resultados da investigación (1,5 horas)


Horario: de 09:30 a 11:00 horas 

O proxecto HEI4FUTURE: 

HEI4Future é un proxecto europeo financiado pola HEI Initiative da EIT e coordinado pola UVigo que ten como obxectivos desenvolver capacidades emprendedoras e de innovación das persoas vinculadas ás HEI a través de procesos de co-deseño, innovación aberta e soft skills para convertir as capacidades tecnolóxicas individuais e colectivas en novas habilidades, para a xeración de novos produtos e servizos traballando con diferentes ecosistemas industriais. Para iso o proxecto conta cun amplo catálogo de actividades para a promoción do espíritu empresarial, como son os programas formativos para profesores e persoal educativo, estudantes, directivos e emprendedores; obradoiros para a creación de equipos e xeración de ideas e apoio directo a través de redes de mentores ou programas de mobilidade internacional.

Inscrición: 

Inscrición de balde en Bubela

 

Carta de servizos da Oficina de I+D

Directorio da Oficina de I+D

 

Máis información:

Oficina de I+D
Edificio Filomena Dato, 1.º andar
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 812 236
otri@uvigo.gal