Parrulo nadando nunha lagoa no Campus de Vigo

Medio ambiente

A Oficina de Medio Ambiente (OMA) é o servizo responsable da política ambiental da Universidade de Vigo

Entre as súas funcións atópanse as seguintes:

  • Asesorar á comunidade universitaria en temas relacionados co medio natural
  • Intervir nas actuacións que poidan afectar negativamente ás condicións e compoñentes ambientais da universidade
  • Promover e coordinar calquera acción encamiñada a aumentar a calidade de vida nos diferentes campus, mediante o equilibrio da relación entre as persoas e o medio

 

Oficina de Medio Ambiente