En que podemos axudar?

A Universidade de Vigo conta con diferentes programas e ferramentas para acadar a plena integración na vida universitaria do estudantado con necesidades específicas de apoio educativo.

Entre os programas máis relevantes destaca o Programa de integración de universitarios/as con necesidades específicas de apoio educativo (PIUNE). Este programa ten por obxecto apoiar ao noso estudantado con algún tipo desas necesidades ou trastornos de aprendizaxe legalmente recoñecido. Estas persoas poderán recibir:

 • Atención, acollida e asesoramento pola UNATEN (Servizo de Extensión Universitaria) da Universidade de Vigo
 • Soporte ao estudo (adaptacións curriculares, recursos técnicos de apoio...)
 • Acompañamento en actividades diversas por persoal voluntario da UVigo

Para formar parte do programa PIUNE, o estudantado deberá solicitalo a través da sede electrónica da Universidade de Vigo, entrando no procedemento “SEXT-Inscrición no PIUNE” e achegar un informe médico de diagnóstico recente.

As persoas con algunha outra circunstancia que precisen dunha atención especializada tamén poderán acollerse ao programa PIUNE, nestes casos levarase a cabo previamente unha valoración por parte de técnicos especializados que determinarán a súa inclusión ou non no devandito programa. Por outra parte, tamén teñen a opción de recorrer a outras ferramentas das que dispón a Universidade de Vigo como os plans de acción titorial PAT de cada centro.

O estudantado que poida necesitar atención psicopedagóxica debe contactar coa Universidade de Vigo a través do enderezo electrónico diversidade@uvigo.gal

 

Campus de Vigo

 • Escola de Enxeñería Industrial
  Xanel Vecino Bello
  +34 986 130 362
  ​​​​​​Enviar correo 
 • Facultade de Comercio
  Jacinto González Dacosta
  +34 986 813 745
  Enviar correo 
 • Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
  Ángeles Domínguez Santiago
  +34 986 812 422
  Enviar correo
 • Facultade de Bioloxía
  M.ª Fuencisla Mariño Callejo
  +34 986 812 580
  Enviar correo 
 • Facultade de Ciencias do Mar
  Nuria Pedrol Bonjoch
  +34 986 812 616
  Enviar correo
 • Facultade de Química
  Emilia García Martínez
  +34 986 813 481
  Enviar correo 
 • Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  Lucy Amigo Dobaño
  Despacho: 436
  +34 986 813 517​​​​
  Enviar correo
 • Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
  Regina Ibáñez Paz
  +34 986 812 025
  Enviar correo
 • Facultade de Filoloxía e Tradución
  Inmaculada Anaya Revuelta
  +34 986 812377 | 986 812 356
  Enviar correo
 • Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
  Soledad Torres Guijarro
  +34 986 818 674
  Enviar correo

Campus de Ourense

 • Escola Superior de Enxeñaría Informática
  Reyes Pavón Rial
  +34 988 387 013
  Enviar correo
 • Facultade de Ciencias
  Sidonia Martínez Suárez
  +34 988 387 080
  Enviar correo
 • Facultade de Educación e Traballo Social
  M.ª del Mar García Señorán
  +34 988 387 180
  Enviar correo 
 • Facultade de Ciencias de Empresariais e Turismo
  Francisco Tugores Martorell
  +34 988 368 770
  Enviar correo 
 • Facultade de Dereito
  Marta Fernández Prieto
  +34 988 368 826
  Enviar correo
 • Facultade de Historia
  Domingo Rodríguez Teijeiro
  +34 988 387 136
  Enviar correo 
 • Facultade de Relacións Internacionais
  Laura Carballo Piñeiro
  +34 988 368 836
  Enviar correo 
 • Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
  Iván Area Carracedo
  +34 988 387 030
  Enviar correo

Campus de Pontevedra

 • Escola de Enxeñaría Forestal
  M.ª Ángeles Cancela Carral
  +34 986 802 075 | 986 801 939
  Enviar correo
 • Facultade de Fisioterapia
  Rocío Ábalo Núñez 
  +34 986 801 754
  Enviar correo
 • Facultade de Belas Artes
  Consuelo Matesanz Pérez
  +34 986 801 806
  Enviar correo
 • Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
  Antonia Blanco Pesqueira
  +34 986 801 717
  Enviar correo
 • Facultade de Comunicación
  M.ª Isabel Míguez González
  +34 986 802 032
  ​​​​​Enviar correo
 • Facultade de Dirección e Xestión Pública
  Sara María Torres Outón
  +34 986 802 016
  Enviar correo

 

Documentación

Para máis información, podes contactar con: diversidade@uvigo.gal