formación

Formación para o emprego

Como non só a adecuación das candidaturas aos perfiles profesionais demandados inflúe no éxito do proceso de inserción, senón que a habilidade cara a busca de emprego tamén o facilita, na Unidade de Emprego e Emprendemento organizamos accións formativas para promover a aprendizaxe e o desenvolvemento desas habilidades

Cartel do curso de formación para o emprego

Con que obxectivo?

Mellorar as posibilidades de inserción, tanto do alumnado finalista como dos titulados e tituladas da UVigo, a través do coñecemento das ferramentas e recursos de emprego.

Cal é a metodoloxía

Activa e participativa, baseada na realización de diversos exercicios e dinámicas de grupo.

A quen vai dirixido?

Preferentemente a estudantes de últimos cursos e recén titulados e tituladas da Universidade de Vigo.

Temáticas

Diagnose da empregabilidade.
Recursos e habilidades para a busca de emprego.
O proceso de selección.
A admisión, a través de Bubela, é por rigorosa orde de inscrición.

Cada un deles ten un recoñecemento por 5 horas (2 horas presenciais + 3 horas non presenciais).

 

Máis cursos

Descrición

Acción formativa modular de duración total de 30 horas. Posibilidade de inscrición só aos módulos desexados.
Cada módulo durará 5 horas: 2 horas presenciais e 3 horas de traballo autónomo do alumnado.
Posibilidade de recoñecemento de créditos ECTS.

Módulos (Obradoiros):

 • Coñécete a ti mesmo e ao mercado laboral
 • Como e onde buscar traballo
 • Carta de presentación e currículo vitae
 • O proceso de selección: test psicotécnicos, dinámicas de grupo e entrevistas de selección
 • O meu primeiro contrato laboral: aspectos legais e organizativos
 • Emprégate en Europa

Obxectivos

 • Facilitar a aparición de actitudes positivas en relación coa busca de emprego a partir do desenvolvemento dos recursos persoais.
 • Realizar unha análise do grao de empregabilidade persoal atendendo ás características do mercado de traballo e ao perfil profesional e persoal.
 • Obter un enfoque correcto na exploración de oportunidades, a elección da metodoloxía e a canle máis adecuada na busca de emprego.
 • Aprender a analizar o mercado de traballo, tendencias e situación actual.
 • Manexar distintas fontes de información de ofertas de emprego, dando prioridade ao emprego das TIC.
 • Ofrecer estratexias para definir o obxectivo profesional, a partir da identificación das propias competencias.
 • Coñecer as ferramentas e métodos adecuados para realizar unha busca de emprego activa e planificada, adaptándoas ao mercado de traballo actual.
 • Capacitar para afrontar os procesos de selección: características das entrevistas de selección e formulación e resolución das probas psicotécnicas e das dinámicas de grupo.
 • Coñecer os aspectos legais básicos de toda relación laboral, identificando os dereitos e obrigacións como traballadores e traballadoras.
 • Coñecer a estrutura organizativa dunha empresa e o funcionamento básico dos seus subsistemas empresariais.
 • Facilitar recursos que permitan optimizar a busca de emprego en Europa ao colectivo universitario.

Lugar

Edificio Miralles, no campus de Vigo. Existe a posibilidade de ofertar os cursos nos campus de Ourense e Pontevedra, previa demanda e número suficiente de solicitudes.

 

Ver todos os cursos abertos

 

Calendarios

Obradoiros de xaneiro de 2018189.71 KB