I+D contratada

Aquí están os modelos para que as empresas contraten actividades de I+D coa Universidade de Vigo, ao abeiro do artigo 83.1 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, das universidades.

I. Proxectos de I+D

Documentos para a realización de proxectos de I+D con mediación de promotor

II. Informes

O profesorado só poderá asinar os informes por contías non superiores a 18.000€, sen cambios na folla de prestación de servizos.

III. Cursos

No caso das solicitudes de cursos será preciso acompañar o temario destes.

 

Regulamento de cursos e convenios da UVigo

 

Para calquera modificación nos modelos será preciso poñerse en contacto coa Oficina de I+D