I+D contratada

Neste apartado atópanse os modelos para a formalización de actividades de I+D coa Universidade de Vigo, ao abeiro do artigo 83.1 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, das universidades.

 

I. Proxectos de I+D

Modelos de contrato

Follas de tramitación interna

Documentos para a realización de proxectos de I+D con mediación de promotor

 

II. Informes

Modelo de informe

Follas de tramitación interna

O profesorado só poderá asinar os informes por contías non superiores a 18.000€, sen cambios na folla de prestación de servizos.

 

III. Cursos

Modelo de curso

Follas de tramitación interna

No caso das solicitudes de cursos será preciso acompañar o temario destes

Regulamento de cursos e convenios da UVigo

 

Para calquera modificación nos modelos será preciso poñerse en contacto coa Oficina de I+D