Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade

Imaxe de medio corpor de José Luis Míguez

José Luís Míguez
Vicerreitor

Doutor enxeñeiro industrial e catedrático de Máquinas e Motores Térmicos por habilitación nacional. A súa experiencia profesional (6 anos) iníciase en empresas de prefabricados de formigón e do sector auxiliar de automoción, aínda que desde 1993 é profesor universitario. 

É coautor de 7 libros e 80 artigos de investigación en revistas de alto impacto (JCR), codirector de 15 teses doutorais e de máis de 100 PFC/TFG/TFM. Tamén é coautor de 7 patentes, 3 de ámbito internacional (WO mundial, EUA e europea). É coordinador do grupo de Tecnoloxía Enerxética, considerado de referencia competitiva pola Xunta de Galicia. Dirixiu proxectos en convocatorias competitivas de investigación (MCYT, MICINN, Xunta de Galicia etc.) e participou en 14 proxectos internacionais: H2020, Intelligent Energy Europe, Altener, Interreg, POCTEP. 

Ten 3 proxectos europeos en vigor e realizou máis de 50 proxectos con empresas ou entidades públicas, en convocatorias altamente competitivas (CENIT, Fondo Tecnolóxico-CDTI, Proxectos singulares, Interconecta, Conecta- Peme etc.) de elevada contía.

Coordina o programa de doutoramento en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura coas universidades do País Vasco e Burgos.

No ámbito da xestión, foi director da Área de Innovación e Desenvolvemento, da Área de Novos Proxectos, delegado no Centro Universitario da Defensa –Escola Naval Militar (Marín)–. Foi colaborador da Axencia Estatal de Investigación, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, así como tamén colaborou na ANEP e foi adxunto-xestor ANEP Transferencia Tecnolóxica. Foi xestor de I+D+i Programa DPI/ DPA (Deseño e Produción Industrial/Automoción), Consellaría de Innovación, Industria e Comercio. Ademais, participou en comités de normalización de AENOR ( CTN164, CTN124, CTN301).

 

Edificio Reitoría
Campus universitario s/n
36210 Vigo
Teléfono: 986 813 440 - 986 813 593
vic.eco@uvigo.es