Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade

 

José Luis Míguez Tabarés

José Luís Míguez Tabarés
Vicerreitor

Doutor enxeñeiro industrial e catedrático de Máquinas e Motores Térmicos por habilitación nacional. A súa experiencia profesional (6 anos) iníciase en empresas de prefabricados de formigón e do sector auxiliar de automoción, aínda que desde 1993 é profesor universitario. 

É coautor de 7 libros e 80 artigos de investigación en revistas de alto impacto (JCR), codirector de 15 teses doutorais e de máis de 100 PFC/TFG/TFM. Tamén é coautor de 7 patentes, 3 de ámbito internacional (WO mundial, EUA e europea). É coordinador do grupo de Tecnoloxía Enerxética, considerado de referencia competitiva pola Xunta de Galicia. Dirixiu proxectos en convocatorias competitivas de investigación (MCYT, MICINN, Xunta de Galicia etc.) e participou en 14 proxectos internacionais: H2020, Intelligent Energy Europe, Altener, Interreg, POCTEP. 

Ten 3 proxectos europeos en vigor e realizou máis de 50 proxectos con empresas ou entidades públicas, en convocatorias altamente competitivas (CENIT, Fondo Tecnolóxico-CDTI, Proxectos singulares, Interconecta, Conecta- Peme etc.) de elevada contía.

Coordina o programa de doutoramento en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura coas universidades do País Vasco e Burgos.

No ámbito da xestión, foi director da Área de Innovación e Desenvolvemento, da Área de Novos Proxectos, delegado no Centro Universitario da Defensa –Escola Naval Militar (Marín)–. Foi colaborador da Axencia Estatal de Investigación, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, así como tamén colaborou na ANEP e foi adxunto-xestor ANEP Transferencia Tecnolóxica. Foi xestor de I+D+i Programa DPI/ DPA (Deseño e Produción Industrial/Automoción), Consellaría de Innovación, Industria e Comercio. Ademais, participou en comités de normalización de AENOR ( CTN164, CTN124, CTN301).

 

 • Jacobo Porteiro Fresco
  Director de Área de Sostibilidade
  +34 986 813 410
 • Jose Carlos Caamaño Martínez
  Director de Área de Infraestruturas e Prevención de Riscos Laborais
  +34 986 130 254
  dir.infraestruturas.prl@uvigo.gal
 • Delfina Couce Fortúnez
  Directora da Oficina de Medio Ambiente
  +34 986 813 883
 • Manuel Pérez Cota
  Director de Área de Innovación Administrativa
  +34 986 813 602
  dir.innovadm@uvigo.gal
 • Jose Juan Pazos Arias
  Director de Área de Novas Tecnoloxías
  +34 986 813 410
 • Eugenia María Rodríguez González
  Secretaría
  +34 986 813 440
  vicplan@uvigo.gal

 • As relativas á programación, supervisión e execución das novas infraestruturas, así como a reforma, remodelación, adaptación ou reparación das xa existentes, en coordinación coa Xerencia.
 • As correspondentes ás actuacións urbanísticas que afecten a Universidade de Vigo.
 • As relacionadas con plans, proxectos e programas estratéxicos institucionais.
 • As correspondentes á solicitude e á contratación de proxectos, infraestruturas, equipamentos e instalacións de carácter institucional.
 • As de xestión e coordinación dos equipamentos e infraestruturas docentes.
 • As relativas á posta en marcha de programas de sustentabilidade enerxética e ambiental.
 • As relativas ás tecnoloxías da información e as comunicacións e os seus servizos.
 • A definición, execución e supervisión da política de prevención de riscos laborais.
 • A planificación e a coordinación das actividades de implantación e desenvolvemento da administración electrónica, de acordo coa Secretaría Xeral.
 • As relacionadas coa Fundación Universidade de Vigo (Fuvi).
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda

 

Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 440
vicplan@uvigo.gal