Protección do coñecemento

A Oficina de I+D (OTRI) presta o soporte técnico e administrativo en todo o proceso da protección do coñecemento

 

A titularidade dos resultados das investigación desenvolvidas pola comunidade investigadora, froito da súa relación laboral coa UVigo, corresponderá á institución, conservando os investigadores/as a consideración de inventor/a ou autor/a.

A Oficina de I+D+i presta o apoio necesario para a elección da mellor estratexia de protección dos resultados, con vista á súa futura explotación, levando a cabo ademáis os procedementos de xestión e tramitación de títulos e rexistros nas súas diferentes vías.

 

Normativa e procedementos da UVIGO

 

Lexislación e organismos de propiedade industrial e intelectual

 

Escaparate de Resultados de I+D+i