Oferta de emprego ITMATI-OT-09/2019

UVigo - Emprego 22/05/2019

Descrición do posto

Un contrato como xestor/a de Transferencia de Tecnoloxía e Innovación para a Unidade de Transferencia da Ciencia e da Tecnoloxía Matemática á Industria.

Perfís das candidaturas

Persoas cunha licenciatura, enxeñaría, grao ou mestrado con experiencia previa contrastada de polo menos un ano en xestión de transferencia de tecnoloxía e innovación, relacionada co ámbito das ciencias experimentais ou a enxeñaría.

Lugar de traballo

Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI), Campus Vida (Santiago de Compostela).

Prazo de recepción de solicitudes

Ata o 23 de maio de 2019 ás 23.59 horas.

Máis información aquí.