SOLICITUDES ATA O 6 DE MARZO

Axudas complementarias para o estudantado participante no programa SICUE

Curso 2023/2024

UVigo - Bolsas 28/02/2023

A Universidade de Vigo pon en marcha unha nova liña de axudas complementarias para o estudantado participante no programa de mobilidade SICUE  entre centros universitarios españois.

  • A contía máxima de cada bolsa será de 1500 euros para as mobilidades de curso completo e de 750 euros para dun só cuadrimestre.

  • Requisitos para solicitar estas axudas:

    • Estar matriculado/a na Universidade de Vigo no curso 2022/2023 en titulacións oficiais de grao, tanto en centros propios como en centros adscritos de titularidade pública que impartan titulacións non ofertadas en centros propios, como é o caso das tres escolas de Enfermaría de Ourense, Pontevedra e Meixoeiro.

    • Cumprir os requisitos económicos relacionados coa renda familiar e co patrimonio recollidos nas bases da convocatoria.

    • Ter solicitada unha praza na convocatoria de mobilidade SICUE para o curso académico 2023/2024.

  • O prazo de solicitude destas axudas remata o vindeiro 6 de marzo de 2023.

Convocatoria de axudas complementarias

 

Máis información

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos
Edificio Exeria
As Lagoas - Marcosende
36310 Vigo
+34 986 814 094
bolsas@uvigo.gal