Mensaxe de estado

O próximo mércores día 26 de xaneiro o portal estará fóra de servizo entre as 08:30 e as 09:30 debido a unha intervención programada

Manifesto da Crue

Día Internacional da Muller

#Bravas

UVigo - Comunicación / UVigo - Igualdade 03/03/2020

Campaña Bravas Mulleres da Universidade de Vigo

Acto institucional do Día Internacional da Muller

Xoves 5 de marzo, ás 12.00 h, na sede da Vicerreitoría do Campus de Pontevedra

Presentación do estudo 'Valoracións, percepción e impacto das políticas de igualdade entre mulleres e homes na Universidade de Vigo'

Luns 9 de marzo, ás 11.30 h, no Edificio de Ferro

Conferencia da chef Lucía Freitas

Mércores 11 de marzo, ás 12.30 h, na Facultade de Ciencias Económicas e Empresarias 


Manifesto 8M, Día Internacional da Muller de Crue Universidades Españolas

Madrid, 8 de marzo de 2020

O 8 de marzo non é un día festivo, é unha xornada reivindicativa na que conmemoramos o Día Internacional da Muller e lembramos a necesidade de manter o impulso pola igualdade de dereitos e de oportunidades entre as mulleres e os homes. A igualdade legal está moi lonxe da realidade. 

Nas últimas dúas décadas, logramos que as nosas aulas estean integradas por mulleres e homes de xeito equilibrado. Tamén os claustros avanzaron neste sentido, onde as profesoras superaron xa a barreira do 40 %. Con todo, isto non se logrou nos niveis máis altos da carreira académica e científica, onde persiste ese teito de cristal que fai que só o 24% do total sexan catedráticas. E no caso das decanas, vicerreitoras e reitoras, esa porcentaxe é aínda máis baixa. A introdución de referentes femininos nas aulas nas que as estudantes se poidan ver reflectidas é unha peza clave para rompelo. Queda moito por facer e, por iso, creamos fai menos dun ano a Delegación da Presidencia de Crue para as Políticas de Igualdade

Este 2020, Crue Universidades Españolas súmase ao lema de Nacións Unidas «Son da Xeración Igualdade: polos dereitos das mulleres», que conmemora o 25 aniversario da Declaración e Plataforma de Acción de *Beijing de 1995, a folla de ruta máis progresista para fortalecer o papel das mulleres e nenas no mundo. A Universidade é o espello no que se mira a sociedade e o termómetro co que medir os logros en materia de xustiza, tolerancia e igualdade. Por iso, as institucións de Educación Superior queremos liderar a transmisión destes valores e traballamos por facer realidade a Axenda 2030, cuxo obxectivo 5 é claro e inaprazable: Lograr a igualdade real de mulleres e homes. 

Desde a perspectiva de xénero, as universidades estamos obrigadas a visibilizar as mulleres na linguaxe, a rescatar a memoria das que fixeron achegas de relevancia ao progreso social e a restablecerlles o mérito a aquelas a quen llo arrebataron inxustamente. Para iso contamos co apoio das nosas unidades de igualdade. Temos unha especial obrigación de reparación e de xustiza nesta materia. Debemos impulsar a perspectiva das mulleres na investigación, a docencia e a innovación. É unha obriga ética, un principio moral e un trazo distintivo das universidades facer aflorar o talento con independencia do sexo. Sen a participación das mulleres en igualdade de condicións pérdese un potencial creativo extraordinario, algo inadmisible se queremos avanzar cara a unha economía baseada no coñecemento. 

A igualdade legal constitúe o marco xurídico necesario, pero non suficiente, para posibilitar a igualdade efectiva entre mulleres e homes. Esa igualdade real e tanxible non pode construírse sen a axuda de todas e todos. E nesa construción pode e debe ocupar un lugar relevante o sistema universitario español. Só co noso concurso será posible vencer a «brecha de vida» que as mulleres experimentan ao recibir unha «educación para outros» que as fai renunciar –con demasiada frecuencia– a metas e a soños propios. Só así restauraremos unha humanidade íntegra, solidaria e respectuosa. Só así conseguiremos un mundo mellor

O 8 de marzo non é un día festivo, é unha xornada reivindicativa.  

#EstoEsUniversidad

 

Máis información:

Unidade de Igualdade
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 419​
​​​​​​igualdade@uvigo.es