Servizo de Control Interno

 

Servizo de Control Interno

Campus universitario, As Lagoas, Marcosende

Teléfono: 986 813 582 – 986 813 838

Enderezo electrónico: consultaci@uvigo.es

Para consultas normativas: dubidanormativaeconomica@uvigo.es

 

Función 

 • O Servizo de Control Interno ten encomendado o control económico e financieiro da Universidade de Vigo, encamiñado sobre todo na faceta dos gastos.

Obxectivos

 • Controla a legalidade dos actos económicos e administrativos no ámbito da Universidade de Vigo.
 • Actúa asesorando aos órganos directivos sobre o contido da legalidade orzamentaria das actuacións que realizan na súa propia actividade ou cara a terceiros.
 • Verifica a correcta utilización e aplicación dos fondos da Universidade aos fins establecidos, polo acordo dos seus órganos directivos e con actuación sobre a normativa legal.
 • Comproba que os actos, operacións e procedementos da xestión económico-universitaria se desenvolvan de conformidade coa normativa legal.
 • Garante que os procedementos aplicados son os correctamente legais.
 • Informa dos convenios subscritos pola Universidade de Vigo que teñan contido económico.
 • Informa os expedientes de contratación que realiza a Universidade nos seus aspectos económicos, legais e orzamentarios.
 • Conforma a ordenación dos pagamentos.
 • Informa e coordina sobre procedementos de xestión, tramitación e control de forma permanente aos diversos centros de gastos.
 • Elabora os informes que lle son requiridos, a través da Xerencia, polos órganos competentes.
 • Participa cos restantes servizos económicos e a Xerencia na preparación e coordinación xeral das actividades económicas.
 • Fiscaliza os expedientes de gasto en cumprimento das condicións establecidas na normativa nacional, autonómica e universitaria.
 • Comproba e fiscaliza os aspectos legais e materiais das devolucións das taxas.
 • Realiza o seguimento e comprobación dos expedientes de contratación das obras, subministros e servizos.
Posto
Nome
Teléfono
Enderezo electrónico
Xefa do Servizo de Control Interno
Margarita Cabaleiro Soto

986813591

Xefa da Sección de Control Interno
María Teresa Reigosa Alonso

986813838

Xefe do Negociado de Control Interno
María Moreira

986813582

Xefe do Negociado de Control Interno
María del Carmen Boullosa Rodríguez

986813582

Posto base
Silvia Sánchez Gómez

986811994

 
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal