Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química pola Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo

Descripción

Formar dende o punto de vista teórico e práctico a estudantes que estean interesados en adquirir as competencias e habilidades necesarias para xerar conocimiento químico en laboratorios de investigación e/o nuha amplia variedade de áreas económico-sociales relacionadas coa Química. Contribuir á sociedade da información e do coñecemento, contribuindo á creación do mesmo no campo da Química.

icono_webWeb

icono_pdfMemoria

icono_webRexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT)

Información:

Centro: Facultade de Química

Campus: Campus de Vigo

Coordinador/a: Vázquez López, Ezequiel Manuel (ezequiel@uvigo.es)

Prazas de novo ingreso: 20

Comezo impartición: 01/10/2013

Data de publicación no DOG: 05/12/2013

Data de publicación no BOE: 11/03/2014

Dirección: Edificio de Ciencias Experimentais, Campus Universitario Lagoas-Marcosende 36310 Vigo Pontevedra

Teléfono: 986813500

Web: http://quimica.uvigo.es

Liñas de investigación

 • Aplicación de estratexias fotoquímicas en Química Analítica
 • Química Analítica
 • Biodisponibilidade
 • Química Física
 • Cromatografía de gases, líquidos e electroforese capilar e acoplamento a espectrometría de masas
 • Química Inorgánica
 • Desenvolvemento de aplicacións analíticas e medioambientais da Foto-SPME
 • Química Orgánica
 • Desenvolvemento da metodoloxía analítica para a determinación de metais en medios biolóxicos e ambientais
 • Complejos e sistemas moleculares
 • Desenvolvemento de metodoloxía analítica para a determinación de productos naturais, contaminantes persistentes e emerxentes en matrices alimentarias
 • Desenvolvemento de modelos de simulación e optimización off-line para procesos cromatográficos
 • Desenvolvemento de novas metodoloxías de análise de contaminantes prioritarios e emerxentes en mostras medioambientais , agroalimentarias e biolóxicas: pesticidas, bifenilos policlorados (PCBs), éteres de defenilo polibromados (PBDEs), fenoles, ftalatos,
 • Desenvolvemento de novas metodoloxías de análise de ingredientes de cosméticos e de productos de limpeza e cuidado persoal
 • Determinación de elementos traza en medios biolóxicos, alimentarios e most. medioambientais. Esdado da biodisp. de elementos
 • Especiación
 • Espectroscopía-FIA-CMAPRL
 • Estudo do potencial antioxidantes de viños e subproductos de vinificación. Investigación de alternativas de aproveitamento
 • Investigación dos procesos de degradación de aditivos químicos e contaminantes ambientais. Determinación de subproductos de degradación
 • Investigación en novas técnicas de preparación de mostra para a análise basada na Química Analítica verde: técnicas de microextracción con e sen disolventes: SPME, LPME, DLLME, USAEME
 • Preparación de mostras para a análise
 • Quimiometría e deseño experimental
 • Análise cromotagráfico de substancias bioactivas e contaminantes en matrices biolóxicas, medioambientais e alimentarias
 • Optimización da preparación de mostra para a extración multiresiduo selectiva
 • Planificación de experimentos: screening e optimización
 • Dinámica de reaccións químicas mediante espectroscopía de correlación de fluorescencia e deteción de moléculas individuais
 • Estudo dinámico e estructural de sistemas supramoleculares e coloidais mediante sondas fluorescentes
 • Estudo teórico de interaccións intermoleculares
 • Estudo teórico de mecanismos de reaccións químicas
 • Monocapas
 • Procesos de transferencia protónica fotoinducida
 • Procesos de transferencia protónica: Estudo teórico
 • Química Cuántica: Avaliación de propiedades moleculares e de interacción
 • Química Física do Medio Ambiente
 • Química-física de coloides e interfases
 • Reaccións modelo de procesos enzimáticos
 • Reactividade e catálise
 • Simulación de formación e propiedades de nanoestructuras
 • Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina
 • Química cuántica. Análise da densidade electrónica
 • Reactividade en agregados coloidais. Catálise en presenza de nanopartículas
 • Reactividade química en sistemas homoxéneos e heteroxéneos
 • Ciclación de toiosemicarbazonas en presenza de metais
 • Complexos metálicos con ligados dadores de fósforo e azufre
 • Complexos metálicos con ligandos tiolatos
 • Compostos de coordinación polinucleares
 • Compostos de metais con potencial actividade farmacolóxica
 • Interacción de especies metálicas e organometálicas con vitaminas
 • Química bioinorgánica e supramolecular
 • Deseño, síntese e avaliación como antivirais e antineoplásicos de novos caronucleósidos e isoazanucleósicos
 • Metodoloxías QSAR e de avaliación "in silico" para diferentes propiedades en moléculas pequenas e macromoléculas
 • Aillamento, elucidación estructural e síntese de productos naturais
 • Agregación de plaquetas á estructura de piridazinas
 • Biomoléculas, determinación da configuración abosoluta por RMN, productos naturais bioactivos e polímeros biocompostos
 • Catálise homoxénea con complexos metálicos
 • Cálculos computacionais en Química Orgánica
 • Desenvolvementos de novas metodoloxías sintéticas de baixo impacto medioambiental
 • Deseño de fármacos por ordenador
 • Deseño de inhibidores de aspartilproteasas de interese farmacolóxico
 • Deseño e síntese de novos antibióticos e herbicidas basados en inhibición da biosíntese dos aminoácidos aromáticos
 • Deseño e síntese de análogos butirofenónicos como antisipcóticos potenciales
 • Deseño, síntese e estudo de antitumorais intercalantes do ADN
 • Deseño, síntese e avaliación como axentes neuroprotectores de novos peptidomiméticos de prolina
 • Deseño, síntese e estudo de cumarinas con diferentes intereses farmacolóxicas
 • Estudos de indución asimétrica en reacción de aza-Diels Alder
 • A química farmacéutica do SNC: variacións estructurais en butirofenonas como antipsicóticos
 • Mecanismos de interacción de mitomicina con ácidos nucleicos
 • Metais de transición en síntese orgánica
 • Novas metodoloxías sintéticas no emprego de radicais libres , reaccións de cicloadicións e de anelación
 • Preparación de compostos heterocíclicos con acción sobre o sistema nervioso central
 • Química de carbohidratos: aplicación á síntese de compostos bioactivos e de novos materiais
 • Química biolóxica e supramolecular de ácidos nucleicos, péptidos e proteínas
 • Química biolóxica e supramolecuar: nanotubos peptídicos
 • Química de arinos: aplicacións en síntese de productos bioactivos no desenvolvemento de materiais moleculares
 • Reaccións tandem
 • Reactividade e catálise
 • Recoñecemento molecular e nanotecnoloxía
 • Síntese de compostos de interese agroalimentario
 • Síntese de compostos que recoñecen o complexo catalítico enzima-ácido nucleico
 • Síntese de inhibidores enzimáticos
 • Síntese de moléculas que recoñecen sitios báiscos e ocos no ADN
 • Síntese en fase fluorosa
 • Deseño, síntese e avliación médica de compostos bioactivos e novos materiais
 • Síntese e reactividade de compostos nitroxenados
 • Compostos de coordinación: Actividade catalítica, biolóxica, química supramolecular- Complexos de metais de transición coc potencial actividade catalítica/ou biolóxica
 • Compostos de coordinaci��n: Actividade catalítica, biolóxica e química Supramolecular: Química Metalosupramolecular
 • Compostos de Coordinación : Actividade Catalítica, Biolóxica e Química Supramolecular
 • Deseño, síntese e caracterización de compostos bioactivos. Deseño de síntese estereocontolada de biomoduladores
 • Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina
 • Química cuántica. Análise de densidade electrónica
 • Reactividade en agregados coloidais: Reactividade química en sistemas homoxéneos e heteroxéneos
 • Análise de trazas, especiación elemental e metalómica
 • Ciclometalación
 • Nanografenos por aproximación ascendente:síntese, propiedades e aplicacións

Complementos formativos:

 • Modelización Molecular
 • Química Supramolecular
 • Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica
 • Mecanismos de Reacción e Catálise
 • Complexos Metálicos
 • Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise
 • Síntese Estereoselectiva
 • Produtos e Técnicas Sintéticas
 • Química de Biomoléculas
 • Química Médica
 • Bioloxía Molecular
 • Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados
 • Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais
 • Propiedades de Materiais
 • Materiais Moleculares
 • Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores
 • Técnicas de Preparación de Mostra
 • Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos
 • Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación
 • Química Industrial: Control de Procesos
 • Calidade nos Laboratorios Químicos
 • Seguridade Industrial
 • Sistemas de Xestión na Industria Química
 • Lexislación Industrial
 • Economía e Empresa
 • Recursos Humanos
 • Química de Produtos Naturais

Tesis Leídas

Titulo
Autor
Fecha Lectura
Directores
Mención Internacional
Novas estratexias sintéticas para a obtención de análogos da vitamina D, con potencial actividade biológica
Andrea, Martínez Domínguez
14/07/2017

Yagamare, Fall Diop

SI
Desenvolvemento de metodoloxías analíticas baseadas en microextracción para a determinación de contaminantes emerxentes
Adrián, García Figueroa
15/05/2019

María Isela, Lavilla Beltrán

SI
Enxeñaría de Nanostructuras baseadas en ouro con funcionalidades avanzadas
Ana, Sousa Castillo
15/12/2017

Moisés, Pérez Lorenzo

SI
Síntese total de tripartina e ácido nahuoico A, inhibidores naturais de enzimas epixenéticas
Lucía, Guillade Alonso
17/12/2018

Rosana, Álvarez Rodríguez

NO
Produción de nanocápsulas para a ultradetección de contaminantes emerxentes
Javier, Pérez Piñeiro
19/12/2017

Moisés, Pérez Lorenzo

SI
Híbridos de piridazina con potencial aplicación en trastornos asociados o envellecemento
María del Carmen, Costas Lago
20/07/2017

Pedro, Besada Pereira

SI
Deseño e síntese de compostos de coordinación con afinidade por cúmulos de ?-amiloide
Arantxa, Pino Cuevas
28/07/2017

Rosa, Carballo Rial

SI
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal