Calidade e Normativas

O sistema de garantía da calidade aplicable ao Título de Máster Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa seguirá as liñas xerais marcadas polo Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) da Universidade de Vigo, do que é responsable a Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade (http://vicadc.uvigo.é), particularizado para o Centro, que pretende dar resposta aos requisitos do Programa Verifica para o deseño do título.  http://calidade.uvigo.é/calidade_gl/centros/sgic/

Ademais co ánimo de alcanzar as máximas cotas de calidade na docencia, a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais ten un sistema para asegurar a calidade denominado Sistema de Garantía Interno de Calidade. A información fundamental sobre o mesmo atópase no correspondente manual de calidade.

Os órganos responsables do SGIC se estructuran en dous niveis:

1. A responsabilidade do SGIC a nivel institucional da UVIGO.

O Sistema de Garantía Interna de Calidade ten como obxectivo gestionar de forma sistemática e estruturada a calidade dos centros e títulos cunha orientación cara a mellora continua. Baixo este enfoque:

  • Establécense documentalmente as actividades que se van a desenvolver, de modo que dean resposta ás esixencias normativas e dos grupos de interese.
    Recóllense registros adecuados, como proba do funcionamento e eficacia do sistema.
  • Analízanse sistemáticamente os resultados e tómanse as decisións precisas para a súa mellora e para satisfacer as necesidades e expectativas dos grupos de interese.
  • A implantación dun sistema de garantía de calidade é unha ferramenta estratéxica básica para lograr unha mellora continua dos centros e das titulaciones oficiais.

2. A responsabilidade do SGIC nos centros.

No seguinte enlace pódese acceder ao Sistema de Garantía Interna de Calidade da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, aprobado pola Xunta de Facultade.
 

NORMATIVAS:

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal