Persoal Académico


 

7 Catedráticos Universidade (representan o 7% do profesorado sumando 22 sexenios, 920 artigos SCI e 195 participacións en Proxectos/Contratos Investigación)

 

32 Profesores Titulares de Universidade (representan o 64% do profesorado sumando 75 sexenios, 1467 artigos SCI e 751 participacións en Proxectos/Contratos Investigación)
 
 
6 Profesores Contratados Doutores  (representan o 6% do profesorado sumando 5 sexenios, 186 artigos SCI e 87 participacións en Proxectos/Contratos Investigación)
 

5 Investigadores Postdoutorales (representan o 6% do profesorado)
 
Porcentaje de docencia impartida por profesorado doctor acreditado con relación ó volumen total da mesma en periodos docentes implantados
 
100 %

 

 

 

Nome
Departamento
Enderezo electrónico
Asignaturas
Aira Vieira Manuel
Ecoloxía e bioloxía animal
Biotratamento de Residuos Orgánicos
Alonso González Jose Luis
Enxeñaría química
Monitorización e Control
Alonso Vega María Flora
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Elementos Traza no Sistema Solo-Planta / Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación
Andrade Couce Mª Luisa
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Elementos Traza no Sistema Solo-Planta / Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación
Araujo Nespereira Pedro Antonio
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento
Arias Estevez Manuel
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Química dos Produtos Fitosanitarios / Fertilizantes e fertillización
Bendaña Jacome, Ricardo Javier
Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción
Deseño Asistido por Ordenador
Berriochoa Esnaola Elias
Matemática Aplicada I
Métodos Matemáticos para a Modelización da Investigación
Cancho Grande Beatriz
Química analítica e alimentaria
Compostos Fenólicos, Compoñentes Bioactivos dos Alimentos
Carballo Garcia Francisco Javier
Área Tecnoloxía dos alimentos
Deseño de novos produtos alimentarios
Carballo Rodriguez Julia
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Selección e Aplicación de Microorganismos para uso Tecnolóxico
Cid Samamed Antonio
Química-física
Técnicas de Documentación para a Investigación
Cortés Dieguez Sandra
Enxenería Química
Biotecnoloxía Agroalimentaria
de Sa Otero Maria Pilar
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións
Díaz Raviña Montserrat
CSIC Santiago
Fertilizantes e Fertilización
Dominguez Gonzalez Herminia
Enxeñaría química
Procesos Avanzados de Extracción
Dominguez Gonzalez Jose Manuel
Enxeñaría química
Biotecnoloxía Agroalimentaria
Domínguez Martín Jorge
Ecoloxía e bioloxía animal
Biotratamento de Residuos Orgánicos
Escuredo Pérez Olga
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias
Falque Lopez Elena
Química analítica e alimentaria
Técnicas Instrumentais para a Análise Agroalimentaria e Medioambiental
Fernández Covelo Emma
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Elementos Traza no Sistema Solo-Planta / Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación
Fernández González María
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Implicacións Agroambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas
Franco Matilla Maria Inmaculada
Área Tecnoloxía dos alimentos
Investigación e Innovación de Alimentos Envasados
García Queijeiro José Manuel
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica
Garrote Velasco Gil
Enxeñaría química
Tecnoloxías Limpias para a Produción de Biocombustibles
González Barreiro Carmen
Química analítica e alimentaria
Análise de Aromas en Alimentos
González Rodríguez Luis
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Claves para a Sostenibilidade da Produción Vexetal
Lafuente Gimenez Maria Anunciacion
Química analítica e alimentaria
Avances en Toxicoloxía Ambiental e as súas Implicacións en Seguridade Alimentaria
López Periago José Eugenio
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Transporte de Auga e Solutos no Solo
Lorenzo Rodríguez Jose Manuel
CTC
Deseño de novos produtos alimentarios
Martínez Carballo Elena
Química analítica e alimentaria
Bioestatística e Deseño Experimental
Martinez Suarez Sidonia
Enxeñaría química
Preparación, Transformación e Diversificación na Industria dos Alimentos
Mejuto Fernández Juan Carlos
Dpto. Externo Química física
Técnicas de Documentación para a Investigación
Moure Varela Andrés
Enxeñaría química
Extractos Naturais como Antioxidantes / Procesos Avanzados de Extracción
Navarro Echeverria Luis
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres / Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: a súa Implicación na Distribución
Nombela Castaño Miguel Angel
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres
Novoa Muñoz Juan Carlos
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga
Paradelo Pérez Marcos
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Transporte de Auga e Solutos no Solo
Parajó Liñares Juan Carlos
Dpto. Externo Enxeñaría química
Operacións de Separación
Pedrol Benjoch Nuria
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Claves para a Sostenibilidade da Produción Vexetal
Pérez Álvarez María José
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Selección e Aplicación de Microorganismos para uso Tecnolóxico
Pérez Guerra Nelson
Química analítica e alimentaria
Análise de Datos en Cinéticas Microbianas e Enzimáticas
Perez Lamela Maria de la Concepcion
Química analítica e alimentaria
Acondicionamento Organoléptico
Pérez Lorenzo Moisés
Química física
Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes
Reigosa Roger Manuel
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres / Fisioloxía do Estrés. Adaptación e Aclimaticación a Condicións Adversas
Rey Salgueiro Ledicia
Química analítica e alimentaria
Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía
Rial Otero Raquel
Química analítica e alimentaria
Autenticidade Alimentaria
Rodriguez Lopez Luis Alfonso
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento
Rodríguez Rajo Fco. Javier
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Implicacións Agroambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas / Traballo Fin de Máster
Romaní Pérez Aloia
Enxeñaría química
Tecnoloxías Limpias para a Produción de Biocombustibles
Roson Porto Gabriel
Física aplicada
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres
Rua Rodriguez Maria Luisa
Química analítica e alimentaria
Química e Bioquímica Alimentaria
Salgado Seara Jose Manuel
Enxeñaría química
Biotecnoloxía Agroalimentaria
Sánchez Fernández José María
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres / Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: a súa Implicación na Distribución
Sánchez García Borja
Química analítica e alimentaria
Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía
Sánchez Moreiras Adela
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres / Fisioloxía do Estrés. Adaptación e Aclimaticación a Condicións Adversas
Santos Reyes Valentin
Enxeñaría química
Produción de Compostos Base a partires de Residuos Lignocelulósicos
Seijo Coello Maria del Carmen
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias
Simal Gandara Jesus
Química analítica e alimentaria
Riscos Químicos na Cadea Alimentaria
Soto González Benedicto
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Biomasa: Cultivos Enerxéticos
Torrado Agrasar Ana María
Química analítica e alimentaria
Deseño de Procesos de Mellora e Obtención de Novas Materias Primas para a Industria Ganadera e Agroalimentaria
Vila Babarro Carlos
Enxeñaría química
Produción de Compostos Base a partires de Residuos Lignocelulósicos
Yañez Diaz Maria Remedios
Enxeñaría química
Monotorización e Control de Procesos
 

Descrición de outros recursos humanos necesarios e dispoñibles para levar a cabo o plan de estudos

Dentro do catálogo de grupos de investigación que imparten docencia no Master cabo destacar que o grupo de Investigacións Agroambientales e Alimentarias e o grupo de Enxenería Química contan coa consideración de Grupos de Excelencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Ademais os grupos de Biología Vegetal, Fisicoquímica de Coloides e Superficies, e Tecnoloxía dos Alimentos contan coa consideración de Grupo Consolidado da convocatoria propia da Universidade de Vigo. Doutra banda, os grupos de Edafología e Química Agrícola, Aerobioloxía, Investigacións Agroambientales e Alimentarias e Tecnoloxía dos Alimentos constituíron, ao amparo dunha convocatoria competitiva da Xunta de Galicia o Centro de Investigacións Agroalimentarias (CIA), como agrupamiento de grupos de investigación de excelencia en devandito campo dentro da comunidade autónoma. Por outra banda o grupo de Ingeniería Química atópase integrado no INBIOMED (Instituto de Investigacións Biomédicas) que do mesmo xeito que o CIA, naceu ao amparo dunha convocatoria competitiva da Xunta de Galicia como agrupamiento de grupos de investigación de excelencia en devandito campo dentro da comunidade autónoma. A potencia das liñas de investigación dos grupos que participan na docencia deste programa tradúcese que a Facultade de Ciencias da Universidade de Vigo é o terceiro centro en captación de recursos externos de I D i da Universidade, evaluándose o pasado exercicio en 3 millóns de Euros anuais.As LIÑAS DE INVESTIGACIÓN dos diferentes grupos son as seguintes:
1. Grupo Aerobiología e Melisopalinología. Responsable: F. Javier Rodríguez Rajo
Caracterización e identificación da orixe botánico do mel
Caracterización físico-química e organoléptica do mel.
Elaboración de modelos predictivos do inicio das fases fenológicas na vide e da produción de uva.
Determinación do estado fitosanitario (podremia gris, oidio e mildeu) dos viñedos e optimización de datas de aplicación de tratamentos fitosanitarios
Detección de alternariosis en cultivos de pataca e determinación do estado fitosanitario da pataca almacenada. Optimización dos tratamentos fitosanitarios.
Influencia do cambio climático sobre os cultivos e as especies autóctonas
2. Grupo Agroinformática para a Viticultura. Responsable: José Manuel García Queijeiro
Investigación básica e aplicada en Viticultura, fertilidad e manexo dous chans
Traballos de zonificación vitivinícola (pagos, terroirs, etc)
Optimización de sistemas de xestión da vegetación no viñedo
Bioclimatología das variedades tradicionais das vides galegas (fenología, reestructuración, etc)
3. Grupo Biotecnología. Responsable: Mª Luisa Rúa
Produción e aplicación de bacterias lácticas probióticas e bacteriocinas: aplicación en piensos animais e envases activos e inclusión en nanohidrogeles intelixentes.
Produción, purificación, caracterización e aplicación de enzimas microbianas.
Desenvolvemento e mellora de novos alimentos: obtención de aguardiente de castaña, higienización de piensos, obtención de harina de peixe a baixas temperaturas, obtención de novos ingredientes alimenticios funcionales e redución de mérmalas na elaboración de conservas de túnidos.
Aprovechamiento e valorización de materiais residuales e subproductos da industria Alimentaria por procesos fermentativos.
Aplicación de técnicas moleculares ao estudo da ecología microbiana e da expresión génica de microorganismos.
Altas presións hidrostáticas.
4. Grupo Biotecnología alimentaria. Responsable: José Manuel Domínguez González
Desenvolvo de novos produto, tecnoloxías e procesos biotecnológicos para a obtención de aditivos alimentarios, bacteriocinas e biosurfactantes.
Aprovechamiento e valorización de subproductos e residuos da industria agroalimentaria.
Estudo de diferentes condicións e técnicas de cultivo de microorganismos: fermentación alcohólica e láctica.
Avance da calidade reológica de alimentos mediante emprégoo de biosurfactantes e bioemulsificantes.
Produción de enzimas e a súa aplicación a subproductos da industria alimentaria.
5. Grupo Edafología e Química agrícola. Responsable: Manuel Arias Estévez.
Presenza, distribución e dinámica de metais pesados en chans/sedimentos: cobre e zinc en chans de viñedo e mercurio en sedimentos de embalses.
Modelización de procesos hidrológicos.
Transporte de ingredientes activos na planta e no chan: por pluviolavado das cubertas vegetales, por formulaciones de pesticidas aplicadas no chan e por aplicación de purines/estiércol con residuos de antibióticos.
Valorización de residuos en chans de cultivo: influencia nas características nutricionales de chans de cultivo acedos e influencia na produción de pastos para alimentación animal.
Desenvolvemento de sensores químicos para metais pesados e aplicación de novas sondas emisivas para a detección de aniones contaminantes en medios acuosos: nitratos, fosfatos, citratos?
Remediación de augas e chans contaminados por compostos químicos orgánicos e inorgánicos.
6. Grupo Hidrogeología. Responsable: Pedro Araujo Nespereira
Detección e caracterización de yacimientos hidrotermales e geotermales.
Optimización dos procesos de extracción e mellora de caudales en yacimientos hidrotermales
Explotación de yacimientos hidrotermales e geotermales
Aprovechamiento geotérmico
7. Grupo Ingeniería Química. Responsable: Juan Carlos Parajó Liñares
Desenvolvo de procesos eficientes e sostenibles
Materias primas renovables (do sector primario ou subproductos industriais)
Novas tecnoloxías para a produción de compostos de alto valor engadido
Procesos baseados en:
Transformacións químicas
Procesamiento biotecnológico
Operacións de separación: extracción (convencional/supercrítica), membranas
Tecnoloxía de materiais. Biocomposites biodegrables
Industria alimentaria: moléculas bioactivas para alimentos funcionales
Prebióticos e probióticos
Antioxidantes alimentarios
Simulación de procesos e avaliación económica
8. Grupo Investigacións agroambientales e alimentarias. Responsable: Jesus Simal Gándara
Seguridade en cultivos alimentarios e piensos de animais.
Interaccións envase-alimento
Procesado de alimentos e a calidade/seguridade alimentaria
Desenvolvemento de novos métodos de análises
9. Grupo Microbiología. Responsable: D. Luís Alfonso Rodríguez López
Análise microbiológico de augas de consumo e augas procedentes de instalacións de risco (tratamento de Legionella)
Ecología microbiana de ambientes acuáticos
Higienización de alimentos e residuos
Análises microbiológico de alimentos
Estudos de adherencia microbiana
Mellora de produtos e estudos de vida útil
Selección de microorganismos para uso en procesos fermentativos
10. Grupo Palinología Aplicada (Melisopalinología) e Viticultura. Responsable: Mª Pilar de Sá Otero
Análise da procedencia floral en meles e outros produtos da colmea.
Determinación de parámetros de calidade en meles e produtos da colmea.
Ampelografía e ampelometría.
11. Grupo Química Analítica en Tecnoloxía Alimentaria e Ambiental. Responsable: Elena Falqué López.
Desenvolvemento de metodoloxías analíticas para a identificación e cuantificación de diversos produtos en diferentes matrices agroalimentarias (augas, aceites, purines, residuos medioambientales de industrias alimentarias, viños, etc.).
Estudo do potencial enológico de variedades autóctonas galegas (brancas e tintas).
Optimización da data de vendimia.
Estudo da influencia de diversas operacións vitícolas e enológicas sobre a calidade do viño.
Estudo da calidade sanitaria e sensorial dos aguardientes de orujo, así como a súa utilización na elaboración de licores.
Determinación de metais pesados en mostras de alimentos e residuos agroalimentarios.
12. Grupo Química coloidal. Responsable: Juan Carlos Mejuto Fernández
Ingeniería da reacción química.
Encapsulación de principios activos (farmacología) e substratos orgánicos en xeral (estabilización de aromas mediante o uso de ciclodextrinas)
Reactividad orgánica en medios microheterogéneos
Estabilidade de agregados coloidales
13. Grupo Química Física de Interfases. Responsable: Nuria Vila Romeu
Obtención e caracterización de monocapas de extensión de Langmuir de compostos de interese biolóxico e tecnolóxico. Mediante a técnica de monocapas de Langmuir é posible obter capas de dimensións monomoleculares a partir de disoluciones de moléculas anfifílicas estendidas sobre a interfase aire-auga. Na actualidade utilízanse diferentes interfases lipídicas como modelos simplificados, pero moi eficientes, de membranas biolóxicas. Ademais, a variación das condicións da subfase e a disolución na mesma de diferentes moléculas de interese amplía o campo de aplicación destes sistemas.
Obtención e caracterización de películas delgadas depositadas sobre soportes sólidos. A técnica de Langmuir-Blodgget permite obter e caracterizar películas delgadas transferidas desde a interfase aire-auga a soportes sólidos de diferente natureza. Iso permite aplicar esta técnica á caracterización destas capas e, ademais, á construción de dispositivos supramoleculares con diferentes aplicacións.
14. Grupo Seguridade alimentaria e toxicología ambiental. Responsable: Mª Anunciación Lafuente Giménez
Avaliación toxicolóxica en seguridade alimentaria.
Avaliación do risco químico de novos produtos e compostos emerxentes, previa á súa comercialización (normativa REACH): aditivos alimentarios, fármacos, compostos fitosanitarios (plaguicidas e fármacos veterinarios), detergentes, cosméticos, etc.
Avaliación de natracéuticos e alimentos funcionales, saudables e novos alimentos.
Autenticidad de especies animais e vegetales de uso alimenticio.
Asesoramiento e emisión de informes en materias de seguridade alimentaria e química.
Programas de formación continua en materias de seguridade química para empresas agroalimentarias
15. Grupo Tecnoloxía dos alimentos. Responsable: Francisco Javier Carballo García
Mellora da tecnoloxía de elaboración de produtos lácteos e cárnicos e incremento da calidade e homogeneidad dos produtos finais.
Estudo do comportamento do bacillus cereus a partir dos tratamentos térmicos moderados con vistas á optimización destes tratamentos e das condicións de almacenamiento dos alimentos tratados
Estudo do comportamento viscoelástico de queixos de pasta branda.
16. Grupo Valorización de biomasa. Responsable: Gil Garrote Velasco
Análise e caracterización de biomasa vegetal e efluentes líquidos de proceso (lejias, efluentes fermentativos etc).
Aprovechamiento e valorización de biomasa e residuos forestales e agrícolas.
Produción de biocarburantes de segunda xeración a partir de biomasa.
Estudo de procesos de fraccionamiento de biomasa (biorrefinería).
Produción de bioetanol a partir de tecnoloxías respetuosas co medio ambiente e a partir de materias primas galegas.

Outros recursos humanos dispoñibles
 

Como personal de administración y servicios (PAS) que apoyará al correcto desarrollo del plan de estudios contamos con:

  • Persoal Administrativo

1 Xefe de Administración

1 Posto base de administración

1 Secretaria de Dirección

1 Responsable de Asuntos Económicos

  • Persoal de Servizos Xerais

1 Técnico Especialista Servizos Xerais

4 Auxiliares Técnico Servizos Xerais

  • Persoal da Biblioteca Central do Campus de Ourense

1 Directora

1 Subdirectora Adquisiciones

1 Subdirectora Hemeroteca

16 Técnicos Especialistas

1 Administrativa

3 Axudantes

Ademais do persoal indicado na táboa anterior, o Vicerrectorado de Alumnado, Docencia e Calidade convoca becas entre estudantes como apoio á actividade dalgunhas unidades de docencia-aprendizaxe. Os becarios destas convocatorias dependen directamente da dirección do centro. En concreto o centro dispón dos seguintes becarios:

  • Becario de informática: dedicado ao mantemento e actualización dos laboratorios.
  • Becario de Calidade: dedicado á plataforma de evidencias do SGIC da Facultade.

Finalmente a Facultade de Ciencias tamén dispón de persoal que desempeña tarefas de limpeza, e que atende o servizo de cafetería-comedor, aínda que estes servizos son contratas de empresas externas a Universidade.

 

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal